Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Bekendmaking milieueffectrapportage voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nederland is op basis van de Nitraatrichtlijn verplicht een actieprogramma op te stellen met maatregelen om de verontreiniging van water die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen. Ter uitvoering hiervan wordt voor de periode 2018-2021 het zesde actieprogramma vastgesteld. Op grond van de Wet milieubeheer is voor dit actieprogramma een plan-MER nodig.

Rijksoverheid 13 oktober 2017

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ontwerp van het zesde actieprogramma en de plan-MER en daarop zienswijzen in te dienen gedurende de periode 13 oktober tot en met 24 november 2017.

Bijlagen

Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Rapport | 12-10-2017

Kennisgeving uitvoering milieueffectrapportage ontwerp zesde AP

Rapport | 12-10-2017

Ontwerp 6e AP Nitraatrichtlijn voor publieksconsultatie

Rapport | 12-10-2017

Artikel delen