Menu

Zoek op
rubriek

Beantwoording Kamervragenbericht ‘Gemeenten misbruiken de Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van Kamerleden van de VVD naar aanleiding van het bericht ‘Gemeenten misbruiken de Crisis- en herstelwet’.

9 mei 2018

Nieuws & Achtergrond

Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht Gemeenten misbruiken Crisis-en herstelwet (ingezonden 13 april 2018)

Vraag 1

Kent u het bericht Gemeenten misbruiken Crisis-en herstelwet in Binnenlands Bestuur van 28 februari 2018? 1)

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u van het onderdeel van de brief van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) waarin de betreffende organisatie aankaart dat gemeenten de Crisis-en herstelwet misbruiken door voor woningbouw aanvullende eisen met betrekking tot duurzaamheid toe te voegen?

Antwoord 3

Ik deel de mening van de NEPROM niet dat de Crisis-en herstelwet misbruikt wordt. Het versnellen van de woningbouwproductie en het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen in de bouw zijn twee belangrijke doelen waaraan ik veel waarde hecht. Anders dan de NEPROM veronderstelt staan deze elkaar niet in de weg, en leidt duurzaam bouwen niet per definitie tot een vertraging van de woningbouwproductie.

Vraag 3

Deelt u de mening dat dergelijke aanvullende eisen niet mogen leiden tot vertraging in de bouwproductie? Zo ja, wat doet u om dit te voorkomen?

Antwoord 3

De Crisis-en herstelwet maakt het voor specifieke bouwprojecten mogelijk om duurzaamheidsmaatregelen voortvarend aan te pakken. Ik zie het als winst om beide opgaven te combineren. Denk bijvoorbeeld aan gasloos bouwen, dit kan in de meeste gevallen gerealiseerd worden zonder dat er tijd verloren gaat.

Vraag 4

Wat gaat u doen om gemeenten erop te wijzen dat de wet nageleefd moet worden, namelijk het vlottrekken van (woning-)bouwproductie?

Antwoord 4

Ik ben in gesprek met gemeenten en provincies over het vlottrekken van de woningbouwproductie. Gemeenten en provincies zijn zich op dit moment goed bewust van de grote vraag naar woningen. Er wordt hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen.

1)

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-misbruikencrisis

- en-herstelwet.9582298.lynk

Artikel delen