Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Asbestplaten mogen niet worden hergebruikt, ook niet op zelfde perceel / inrichting

Bij een agrarisch bedrijf zijn de asbest dakplaten van een stal verwijderd en hergebruikt voor onder andere het dak van een nieuwe stal. De staatssecretaris van IenM heeft het bedrijf vervolgens een dwangsom opgelegd tot het ongedaan maken van deze overtreding.Het bedrijf stelt beroep in bij RvS met de volgende motieven:

Edwin Kort 28 januari 2012

Nieuws

Bij een agrarisch bedrijf zijn de asbest dakplaten van een stal verwijderd en hergebruikt voor onder andere het dak van een nieuwe stal. De staatssecretaris van IenM heeft het bedrijf vervolgens een dwangsom opgelegd tot het ongedaan maken van deze overtreding.

Het bedrijf stelt beroep in bij RvS met de volgende motieven:

  • het verbod van hergebruik als bedoeld in artikel 4 van het Productenbesluit heeft betrekking op asbest afkomstig buiten de inrichting. Niet binnen dezelfde inrichting.

  • de hergebruikte asbestplaten kunnen beter blijven liggen omdat deze stevig zijn bevestigd waardoor bij demontage asbestvezels vrijkomen.

  • de staatssecretaris heeft niet voldoende concreet gemaakt in het handhavingsbesluit welke dakplaten verwijderd moeten worden.

RvS is het met geen enkel motief eens:

1) Artikel 4 van het Productenbesluit asbest is het verboden asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voor handen te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken.

artikel 5, aanhef en onder a, is het verbod, bedoeld in artikel 4, niet van toepassing voorzover dit betrekking heeft op: het voorhanden hebben of aan een ander ter beschikking stellen van een product dat rechtmatig op de markt is gebracht of waarin asbest of een asbesthoudend product rechtmatig is toegepast en dat voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds geïnstalleerd of in bedrijf was, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Uit artikel 5, aanhef en onder a, van het Productenbesluit asbest volgt dat het verbod uit artikel 4 niet geldt voor, in dit geval, het voorhanden hebben van een asbesthoudend product dat rechtmatig is toegepast en dat voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds geïnstalleerd was. Volgens de nota van toelichting bij het Productenbesluit asbest (Stb. 2005, 6, p. 35) geldt deze uitzondering tot het moment dat de producten worden verwijderd, tenzij andere regelgeving tot verwijdering verplicht. Anders dan [appellante] veronderstelt, heeft deze uitzondering geen betrekking op het opnieuw toepassen van verwijderde asbesthoudende dakplaten, ook niet indien deze dakplaten binnen dezelfde inrichting wordt hergebruikt.

2) Op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 moeten de hergebruikte asbest platen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. De volksgezondheid komt dus niet in gevaar. Bovendien zijn de platen al verweerd. Vezels zullen ook vrijkomen wanneer de platen blijven liggen.

3) In het handhavingsbesluit staat dat alle asbest platen die zijn hergebruikt moeten worden verwijderd. Er is vervolgens een foto bijgevoegd van een deel van het dak. RvS vindt het echter niet nodig dat alle te verwijderen platen worden afgebeeld.

Lees hier de volledige uitspraak

Artikel delen