nieuws

AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd

31-08-2018

bron: Omgevingswetportaal

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel.

Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Erik Jan van Kempen, DG Omgevingswet van het ministerie van BZK: ‘Samen met belanghebbenden hebben we hard gewerkt aan deze AMvB’s. Het is enorm fijn dat deze basis van het omgevingsrecht er nu echt ligt. Hier kunnen we op voortbouwen bij de rest van de stelselherziening. In het najaar gaat het Invoeringsbesluit al in consultatie. In 2019 volgen ook de resterende wetsproducten, waaronder de Omgevingsregeling en de aanvullingssporen. Ik nodig graag alle belanghebbenden en betrokkenen uit om met ons mee te blijven denken!’

Edward Stigter van VNG: ‘Ook de koepels zijn tevreden dat de AMvB’s in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Het is een belangrijke stap in de stelselherziening omgevingsrecht. Uitgangspunt bij de stelselherziening is ‘decentraal, tenzij…’. Nu de AMvB’s zijn gepubliceerd krijgen decentrale overheden meer duidelijkheid over wat het Rijk regelt, wat het Rijk loslaat en waar zij zelf voor aan de lat staan.’

Jan van den Broek van VNO-NCW: ‘De Omgevingswet kan niet snel genoeg komen. Voor bedrijven is duidelijkheid over regelgeving van het grootste belang. Met de AMvB’s krijgen we die gewenste helderheid over een belangrijk deel van de stelselherziening. We krijgen als bedrijfsleven ruimte voor ontwikkeling. Dat betekent ook een grote eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Die nemen we graag!’

Documenten

Omgevingsbesluit in het Staatsblad
Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).
Publicatie | 31-08-2018

Besluit kwaliteit leefomgeving in het Staatsblad
Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)
Publicatie | 31-08-2018

Besluit activiteiten leefomgeving in het Staatsblad
Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).
Publicatie | 31-08-2018

Besluit bouwwerken leefomgeving in het Staatsblad
Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).
Publicatie | 31-08-2018

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.

→ Lees meer

Tekstuitgave Omgevingswet 4e druk

→ Lees meer

Werken met de Omgevingswet

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in