Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Alternatief voorstel vergunningvrij bouwen

In een brief aan minister Schultz brengt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit haar zienswijze naar voren op de nieuwe voorstellen voor vergunningvrij bouwen. De Federatie herhaalt het principiële bezwaar dat het rijk ingrijpt in de gemeentelijke autonomie, door de bebouwingsregelingen voor achtererven uit bestemmingsplannen te overrulen. Die regelingen zijn er niet voor niets:

25 november 2013

Nieuws & Achtergrond

In een brief aan minister Schultz brengt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit haar zienswijze naar voren op de nieuwe voorstellen voor vergunningvrij bouwen.

De Federatie herhaalt het principiële bezwaar dat het rijk ingrijpt in de gemeentelijke autonomie, door de bebouwingsregelingen voor achtererven uit bestemmingsplannen te overrulen. Die regelingen zijn er niet voor niets: ze zijn er om licht en lucht op binnenterreinen te garanderen, of (zoals in de Amsterdamse keurtuinen) ter bescherming van cultuurhistorisch werelderfgoed.

Het voorstel maakt het mogelijk dat tenminste de helft van alle zij- en achtererven bebouwd wordt met bouwwerken tot vijf meter hoog en 100 m

2

groot of meer. Dat is uit een oogpunt van zorgvuldige ruimtelijke kwaliteit lang niet op alle plekken gewenst, maar het rijk geeft gemeenten nu geen instrumenten om het op ongewenste plekken te weren.

Een ander bezwaar tegen de voorgestelde regeling is de ongemeen grote complexiteit. Een systeem dat het voor burgers simpeler zou moeten maken is zo ingewikkeld, dat de randvoorwaarden onbegrijpelijk zijn geworden. Nu al vragen veel bewoners en aannemers voor alle zekerheid toch maar een vergunning aan, en ook gemeenteambtenaren durven niet steeds met droge ogen te beweren of een bepaald bouwwerk vergunningvrij is. De regeling is zo ingewikkeld dat in een tekening bij de toelichting door het rijk zelf fouten zijn gemaakt.

De Federatie stelt voor om de wijzigingen op het terrein van vergunningvrij bouwen los te koppelen van de overige (niet bezwaarlijke) voorstellen voor het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet, en ze op hun eigen merites te behandelen.

Een alternatief voor het huidige stelsel zou zijn om op nationaal niveau te bepalen welke bouwwerken overal vergunningvrij kunnen worden gebouwd, maar het aan gemeenten over te laten om, op grond van overwegingen van ruimtelijke kwaliteit, deze bouwwerken in bepaalde gebieden (vast te leggen in het bestemmingsplan of de welstandsnota) toch aan een vergunning te koppelen. Uiteraard moet die uitzondering op de vergunningvrijheid beleidsmatig en democratisch onderbouwd zijn.

Dit levert een veel simpeler stelsel op, waar niet uitzondering op uitzondering hoeft te worden gestapeld.

Lees

hier

de brief aan minister Schultz, met

bijgaande verdiepende memo

.

Door

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Gerelateerde informatie:

 

Artikel delen