Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Advies Grond voor gebiedsontwikkeling

Op 22 juni heeft de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ uitgebracht. Het kabinet zet in het kader van de Omgevingswet in op de harmonisatie, integratie en vereenvoudiging van de regels voor het grondbeleid die nu nog in verschillende wetten zijn opgenomen. De raad vindt echter dat het kabinet verder moet gaan dan dat. Ook modernisering van de instrumenten voor grondbeleid is noodzakelijk.

22 juni 2017

De instrumenten voor grondbeleid worden opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze instrumenten zijn cruciaal bij gebiedsontwikkeling. En daarmee voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regios en krimpgebieden. De raad doet in zijn advies acht aanbevelingen voor modernisering van het grondbeleid.

Lees het advies Grond voor gebiedsontwikkeling

Lees het persbericht: Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid

Bekijk de animatie met een korte uitleg van het advies

Artikel delen