nieuws

Advies Grond voor gebiedsontwikkeling

22-06-2017

Op 22 juni heeft de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ uitgebracht. Het kabinet zet in het kader van de Omgevingswet in op de harmonisatie, integratie en vereenvoudiging van de regels voor het grondbeleid die nu nog in verschillende wetten zijn opgenomen. De raad vindt echter dat het kabinet verder moet gaan dan dat. Ook modernisering van de instrumenten voor grondbeleid is noodzakelijk.

De instrumenten voor grondbeleid worden opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze instrumenten zijn cruciaal bij gebiedsontwikkeling. En daarmee voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden. De raad doet in zijn advies acht aanbevelingen voor modernisering van het grondbeleid.

Lees meer over het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’

Lees het persbericht: ‘Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid’

Bekijk de animatie met een korte uitleg van het advies

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Deze 1-daagse cursus biedt via praktijkcases inzicht in de juridische en financiele elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.

→ Lees meer

Vraag en antwoord Grondexploitatiewet

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in