nieuws

Aanvullingswet grondeigendom wordt aangepast na internetconsultatie

23-01-2017

In reactie op de internetconsultatie Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet heeft de minister bij brief van 20 januari 2017 1) aan de Tweede Kamer aangekondigd de voorgestelde onteigeningsprocedure toch aan te passen. In het nieuwe wetsvoorstel zal niet langer sprake zijn van onteigening zonder bestuursrechtelijke tussenkomst:

1) http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/aanvullingswet-grondeigendom-omgevingswet-onteigening-2

“In het conceptwetsvoorstel zoals dat eerder ter consultatie en toetsing is voorgelegd, was de toegang tot de bestuursrechter gewaarborgd, doordat de eigenaar beroep tegen de onteigeningsbeschikking kan instellen. Het initiatief om de rechter in te schakelen lag daarmee bij de eigenaar. Gezien alle andere waarborgen in het wetsvoorstel achtte ik het niet waarschijnlijk dat in de praktijk een eigenaar zou worden onteigend zonder dat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken over de onteigeningsbeschikking, bijvoorbeeld omdat de eigenaar niet tijdig beroep zou kunnen hebben instellen tegen de onteigeningsbeschikking. Uit de reacties en adviezen blijkt dat het op veel bezwaar stuit dat die mogelijkheid toch niet geheel is uitgesloten. Om iedere schijn van vermindering van de positie en rechtsbescherming van een eigenaar uit te sluiten, ben ik voornemens om de voorgestelde onteigeningsprocedure zo te versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening betrokken zal zijn. De rol om de bestuursrechter in te schakelen komt daarmee bij het bevoegd gezag te liggen. Hiermee wordt gewaarborgd dat het geheel uitgesloten is dat een eigenaar wordt onteigend zonder dat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken over de onteigening.”

De komende periode zal door de minister worden benut om het wetsvoorstel verder uit te werken aan de hand van de eerder ontvangen reacties en adviezen.

Nysingh heeft eveneens op de internetconsultatie Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gereageerd, zie voor de volledige reactie deze eerdere bijdrage op dit blog.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

→ Lees meer

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.

→ Lees meer

Werken met de Omgevingswet

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in