Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanpak om loden leidingen op te sporen gepubliceerd

Vandaag heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het ‘Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen’ gepubliceerd. Het advies beschrijft een aanpak om loden leidingen in drinkwaterinstallaties van gebouwen en woningen op te sporen.

RIVM 16 april 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het advies is opgesteld in het kader van de opdracht ‘Advies Lood in Drinkwater’ die het RIVM uitvoert voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De strategie is opgesteld in samenwerking met wateronderzoeksinstituut KWR Watercycle Research Institute en begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgever, Vewin, Kiwa, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , Waternet, WLN, Het Waterlaboratorium en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Eerder RIVM onderzoek liet zien dat loden leidingen de oorzaak kunnen zijn van concentraties lood in het kraanwater die tot schadelijke gezondheidseffecten kunnen leiden. Blootstelling aan lood kan effect hebben op het IQ intelligentie quotiënt van kinderen. Bij volwassenen kan het een grotere kans op nierziekten veroorzaken of leiden tot een hogere bloeddruk. Bij aanwezigheid van loden leidingen komt een groot deel (45-68 procent) van de totale dagelijks blootstelling aan lood door het drinken van kraanwater. Bewoners kunnen hun inname van lood verlagen door de loden leidingen te vervangen.

Het advies is bestemd voor eigenaren van gebouwen en woningen, maar ook partijen die vragen krijgen over het aantonen van loden leidingen zoals GGD'en en laboratoria.

Memo Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen

Artikel delen