nieuws

Aanbiedingsbrief bij besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met duurzame verstedelijking

19-05-2017

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt in verband met de nahangprocedure het besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening naar de Tweede Kamer. Het besluit houdt verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Hierbij bied ik u aan het besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 10.9 van de Wet ruimtelijke ordening).

De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 1 juli 2017. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit.

Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Download Besluit ruimtelijke ordening aanpassing ladder voor duurzame verstedelijking

Meer van Omgevingsweb