Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

€ 87 miljoen toegekend aan instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten

Vorige week hebben alle monumenteigenaren de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft alle aanvragen kunnen honoreren die aan de criteria voldoen.

RCE 3 september 2019

Nieuws & Achtergrond

Er zijn in totaal 1395 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan we 1230 aanvragen kunnen honoreren. Daarmee ontvangen 2384 rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen in totaal een bijdrage van bijna 87 miljoen in de instandhoudingskosten: 75,9 miljoen voor gebouwde monumenten, bijna 10,7 miljoen voor groene monumenten en 0,3 miljoen voor archeologische monumenten.

165 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

De

Subsidieregeling instandhouding monumenten

is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Voor woonhuizen is er de

Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten

.

Verdeling budget

In 2019 is fors meer subsidie aangevraagd dan het regulier budget van 50,83 miljoen. Er is sprake van overvraag bij de categorieën overige rijksmonumenten en groene monumenten. Toch konden alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden. Deels kon dat door geld dat in eerder jaren niet besteed is, toe te voegen aan het totale budget voor 2019.

Zie ook de

regeling in de Staatscourant

voor meer informatie over de overvraag en de eenmalige verhoging van de subsidieplafonds.

Artikel delen