Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

300 hectare bijenvriendelijke bermen in Flevoland

Provincie Flevoland is dit voorjaar gestart met het maaien van de bermen langs de provinciale wegen. Door het bermbeheer volgens nieuwe richtlijnen uit te voeren, houdt de provincie zo goed mogelijk rekening met bijen en andere insecten. Dit nieuwe bermbeheer wordt langs 11 wegen uitgevoerd. Op deze manier ontstaat er ruim 300 hectare aan bermen. Dat zijn meer dan 300 voetbalvelden bij elkaar! Met bloemen en planten als voedsel voor de bijen en insecten. De provincie wil hiermee bijdragen aan de groei van de bijenpopulatie. Voor de veiligheid van de weggebruikers wordt de eerste meter direct langs de weg en de zichthoeken naar zijwegen en kruispunten wel nog steeds intensief gemaaid.

Provincie Flevoland 19 mei 2020

Nationale Bijenstrategie

In 2018 heeft provincie Flevoland zich gecommitteerd aan de Nationale Bijenstrategie. Doel hiervan is om de populaties van wilde bijen en andere bestuivers, zoals zweefvliegen en vlinders, te versterken. Het is al langer bekend dat het aantal bijen en insecten afneemt. Oorzaken zijn onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de beperkte foerageer- en nestmogelijkheden. Dit is zorgelijk omdat bijen, door hun bestuiving, belangrijk zijn voor het behoud van planten en bloemen en de voedselproductie in de agrarische sector.

Maaibeheer gericht op meer bloemen

Wegbermen van autowegen vormen een uitgebreid netwerk in Flevoland en zijn geschikt voor bijen. Als leefgebied en als verbindingszone tussen belangrijke leefgebieden. De provincie maait al langere tijd de bermen tweemaal per jaar. Door het maaisel vervolgens weg te halen, komen er meer bloemen. Nieuw is dat delen van de berm niet gemaaid wordt zodat niet alle bloemen tegelijk weg zijn. Daar waar groot onderhoud moet plaatsvinden, plant de provincie langs de bosranden een strook met lager struikgewas aan die aantrekkelijk zijn voor bijen en insecten

Niet alle bermen geschikt

Er is gekozen om het maaibeleid langs deze 11 wegen toe te passen. Niet alle bermen zijn geschikt voor de nieuwe richtlijnen. Zo moet een berm bijvoorbeeld minimaal 5 meter breed zijn en moeten geheel of deels in de zon liggen. Ook hebben de bijen de voorkeur voor windluwe bermen. Langs de volgende wegen past de provincie het nieuwe bermbeheer toe:

N301: Nuldernauw – Gooiseweg

N302: Larserweg + Ganzenweg

N305: Almere - Biddinghuizen

N306: Harderhaven - Roggebotsluis

N309: Lelystad - Dronten

N702: Ringen Almere

N703: Ringen Almere

N704: Slingerweg

N705: Nijkerkerweg - N305

N331: Emmeloord - Marknesse

N351: Urk - Emmeloord

N352: Kraggenburgerweg - Repelweg

Artikel delen