Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Overheidsinkoop is primair een bedrijfseconomische activiteit, die zich bevindt in een brandpunt van vele lijnen naar andere disciplines: bedrijfseconomie, het aanbestedingsrecht – maar ook andere rechtsdisciplines als privaat-, publiek-, bestuurs-, mededingings- en Europees recht –, organisatiekunde, openbare financiën, technische, bestuurlijke, sociale, ecologische en politieke aspecten. Dat maakt het vak ook zo interessant. Maar de vele multidisciplinaire begrippen maken het voor aanbesteders – inkopers, juristen, projectleiders, technici, bestuurders – ook ingewikkeld. Al deze disciplines kennen zo hun eigen vakjargon.

Met het Aanbestedingslexicon beogen wij deze materie toegankelijk(er) te maken voor de diverse betrokkenen. Wij leggen de betekenis van (veelal juridische) begrippen in het kort uit. Daarnaast verwijzen wij naar de desbetreffende wetsbepalingen. Verder halen wij bij veel begrippen de relevante rechtsoverwegingen uit rechterlijke uitspraken aan. Aan de hand van de ECLI-code is de desbetreffende jurisprudentie (zo) snel toegankelijk. En de geïnteresseerde lezer kan zich zo nodig ook verdiepen in de relevante literatuur die in voorkomende gevallen is vermeld. Een literatuurlijst is (dan) ook opgenomen.

Daarmee is het Aanbestedingslexicon onzes inziens uitdrukkelijk geen handboek, maar wel een serieuze handreiking tot de ins and outs en het jargon van overheidsinkoop en aanbesteden. Als vanzelfsprekend houden wij ons dan ook aanbevolen voor concrete aanvullingen vanuit het vak en de praktijk.

Februari 2019

Kees van de Water

Hein van der Horst

info@kwlegal.nl

hein@heinvanderhorst.eu

www.kwlegal.nl

www.heinvanderhorst.eu

Hoogeloon

Amsterdam