Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

De jurisprudentie in het aanbestedingsrecht ontwikkelt zich nog steeds in een onverminderd gestaag tempo. Een aantal minder ontgonnen terreinen als onder meer de leerstukken over de ‘ernstige beroepsfout´, de ´wezenlijke wijziging´ en het ´duidelijk grensoverschrijdend belang´ hebben de afgelopen jaren een verdere invulling gekregen, Maar ook onderwerpen als maatschappelijk verantwoord aanbesteden, raamovereenkomsten en integriteit zijn de afgelopen drie jaar regelmatig aan de orde geweest. Dit alles draagt bij aan een verdere ontwikkeling van het aanbestedingsrecht.

In deze derde druk is de structuur gelijk gebleven. Er heeft wel een stevige actualiseringsslag plaatsgevonden. Daarmee is het boek weer geheel up-to-date voor onderwijs en de aanbestedingsrechtelijke praktijk.

’s-Gravenage, 6 april 2020

H.D. van Romburgh