Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Het Provinciedebat: het burgerbelang in de regio

00:00 – 01:08
01:08 – 29:30
29:30 – 53:03
53:03 – 01:20:00
01:20:00 – 01:35:57

Introductie
Ronde 1: Afgehaakt Nederland: waar hebben we het over? – René Cuperus en Henriëtte van Hedel
Ronde 2: Burgerparticipatie in de klimaattransitie – Jop Fackeldey en Annie van de Pas 
Ronde 3: De boer en het provinciale stikstofbeleid – Arjan Tolkamp en Onno van Eijk 
Ronde 4: Vervoer voor iedereen – Siman Abdi en René Cuperus

Het Provinciedebat: het burgerbelang in de regio

Voor bestuurlijk Den Haag lijken steden, en dan vooral de Randstad, vaak centraal te staan. Verschillende groepen in het landelijk gebied, of de regio, voelen zich hierdoor niet gehoord. Voor een minder afgehaakt gevoel is daadwerkelijke burgerparticipatie essentieel. In het Provinciedebat onderzoeken we hoe de provincie als bestuurslaag de burger centraal kan stellen. Hoe worden burgers betrokken? Wat is er nodig om de regio en de positie van hun inwoners te versterken? Wat moet de rol van de provincie hierin zijn?

Het debat is opgedeeld in diverse rondes waarbij we het burgerbelang en participatie onder de loep nemen. De volgende vragen zullen centraal staan: Wie voelen zich niet gehoord en wat zorgt voor het gevoel van afhaken? Hoe worden burgers in de klimaat- en energietransitie betrokken? Hoe worden boeren bij het uit te voeren stikstofbeleid betrokken? En hoe zorgen we dat iedereen overal toegang heeft tot vervoer?

Sprekers

René Cuperus

René Cuperus

Onderzoeker/publicist en medeauteur Atlas van afgehaakt Nederland

Jop Fackeldey

Jop Fackeldey

Gedeputeerde PvdA Flevoland (Energietransitie)

Siman Abdi

Siman Abdi

Statenlid PvdA provincie Noord-Holland

Arjan Tolkamp

Arjan Tolkamp

Statenlid CDA Gelderland (woordvoerder natuur, landbouw en leefbaarheid)

Henriëtte van Heden

Henriëtte van Hedel

Medeoprichter Alliantie en Lijsttrekker Provinciale Staten Brabant 2023

Onno van Eijk

Onno van Eijk

Werkt als zelfstandige voor een toekomstbestendige landbouw

Annie van de Pas

Annie van de Pas

Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Programma

Ronde 1: Afgehaakt Nederland: waar hebben we het over?
Steeds meer Nederlanders voelen zich niet gehoord of vertegenwoordigd. Over wie hebben we het dan? Hoe verhoudt dit zich tot het verschil tussen stad en regio? En welke thema’s spelen voor deze groep mensen?

René Cuperus
Henriëtte van Hedel

Ronde 2: Burgerparticipatie in de klimaattransitie
Hoe ervaren burgers de klimaat- en energietransitie? Dit blok gaat over het betrekken van burgers bij klimaatadapatatie en de RES’en. Participatie kan lastig zijn als verschillende overheden, de gemeente, het waterschap en de provincie, moeten samenwerken. Waar ligt tussen de verschillende belangen, rollen en bevoegdheden de verantwoordelijkheid voor het betrekken van burgers?

Jop Fackeldey
Annie van de Pas

Ronde 3: De boer en het provinciale stikstofbeleid
De provincies hebben de taak om de stikstofplannen van het kabinet in te gaan vullen. In deze ronde staat de toekomst van de boer centraal: hoe betrek je boeren bij het stikstofbeleid en hoe moet Nederland eruit gaan zien? Is er meer perspectief te bieden? Met wat voor een verdienmodel?

Arjan Tolkamp
Onno van Eijk

Ronde 4: Vervoer voor iedereen
In ronde vier staat de verschraling van het openbaar vervoer centraal. Wordt de regio vergeten als we het hebben over bereikbaarheid? Wat is de rol van het openbaar vervoer met betrekking tot het woon-werkverkeer in de regio? En beïnvloedt bereikbaarheid in de regio het gevoel van afhaken? Daarna blikken we terug; welke lessen kunnen we trekken uit het debat? Wordt de provincie belangrijker als het gaat om participatie bij de grote opgaven waar Nederland voor staat?

Siman Abdi
René Cuperus

Wil je meer informatie ontvangen?

We staan je graag te woord. Via onderstaand contactformulier kan je vrijblijvend contact opnemen met onze klantenservice. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

    CONTACTFORMULIER


    Tom Reijner

    Tom Reijner

    Hoofd nieuwsredactie

    tom@berghauserpont.nl