Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Middagseminar Een gezonde leefomgeving doe je samen

Middagseminar

Een gezonde leefomgeving doe je samen

13 juni 2023 | Hotel Arena, Amsterdam

Het middagseminar biedt een platform voor professionals en experts op het gebied van gezondheid, fysieke leefomgeving en sociaal domein om kennis en ervaring uit te wisselen. Het creëren van een gezonde leefomgeving is een belangrijk thema dat steeds meer aandacht krijgt.

De fysieke omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Overheden kunnen de gezondheid beschermen en bevorderen door bij gebiedsontwikkeling en vergunningverlening zo vroeg mogelijk gezondheid een stevige plek te geven in een integrale belangenafweging. Het bereiken en in stand houden van een gezonde fysieke leefomgeving is ook een van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet. Dit biedt nieuwe kansen om de publieke gezondheid integraal en effectief te beschermen en te bevorderen:

  • door gezondheid in een vroeg stadium mee te nemen bij planvorming (omgevingsvisie en omgevingsplan) op de beleidsterreinen binnen het fysieke domein
  • door gezondheid te gebruiken als integrerend thema
  • door verbinding te zoeken met andere beleidsvelden zoals het sociale domein.

Inhoud en resultaat

Tijdens dit middagseminar krijgen deelnemers de kans om zich te verdiepen in dit thema en te leren hoe ze kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van hun gemeente. Als deelnemer krijgt u inzicht in hoe u kunt werken aan het creëren van een gezonde leefomgeving en welke handvatten u hierbij kunt gebruiken.

Het programma van het middagseminar richt zich onder andere op het belang van een gezonde leefomgeving, mobiliteit en bewegen, energietransitie en gezondheid en hoe deze thema’s verbonden kunnen worden in het nieuwe omgevingsplan. Professionals uit het werkveld krijgen tijdens de seminar bruikbare handvatten aangereikt om hun kennis en vaardigheden op het gebied van gezonde leefomgeving te vergroten en ook daadwerkelijk uit te voeren in de praktijk.

Voor wie

Het seminar is met name bestemd voor beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders die zich bezighouden met de zorg voor een gezonde leefomgeving. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, GGD’s en adviesbureaus en afkomstig uit verschillende domeinen:

 • Fysiek: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, maar ook
 • Sociaal: welzijn, zorg

Praktische informatie

 • 13 juni 2023

 • 13:30 – 17:00

 • €245,- excl. btw

 • Hotel Arena | Amsterdam

PROGRAMMA

13:30-13:45

Introductie door de dagvoorzitter
Fred WoudenbergGGD Amsterdam

13:45 – 14:15

Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

 • Gezondheid als integrerend thema à vanaf het begin meenemen
 • Rapport Gezondheidsraad: Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid
 • Gezondheid verankeren in lokale plan- en besluitvorming
 • Integrale benadering, thema’s aan elkaar verbinden
 • Over de domeinen heen kijken: hoe kunnen fysiek en sociaal elkaar versterken?

Sies Doggersecretaris van de Gezondheidsraad

14:15 – 14:45

Gezonde leefomgeving als doel

 • Wat is publieke gezondheid?
 • Relatie gezondheid met welzijn, armoede, participatie en sociaal economische gezondheidsverschillen
 • Heb oog voor kwetsbare groepen
 • Gezond gedrag en de omgeving: roken, voeding, bewegen
 • Hoe gezondheid verbinden aan duurzaamheid, biodiversiteit/groen, woonopgave, energietransitie en klimaatadaptatie?

Fred Woudenberg, GGD Amsterdam

14:45 – 15:15

Mobiliteit en bewegen

 • Wat is een gezonde stad?
 • Welke sporen kun je bewandelen:
  • gezond leven
  • druk op gezondheid zo laag mogelijk krijgen
  • de burger voelt zich prettig
 • Resultaten uit onderzoeken
 • Hoe krijg je mensen meer aan het bewegen? Hoe richt je de leefomgeving dan in?
 • Minder automobiliteit zorgt voor minder geluidhinder en schonere lucht
 • Kinderen veilig naar speelplekken krijgen
 • Met wie moet je binnen een gemeente samenwerken om dit voor elkaar te krijgen?

Mark Noordzij, onderzoeker Mulier Instituut

15:15 – 15:30

Pauze

15:30 – 16:00

Energietransitie en gezondheid

 • Gevolgen van de energietransitie
 • Windturbines: geluidhinder, schaduwwerking, beleving
 • Zonneparken
 • Op microniveau: geluidhinder warmtepompen
 • Opschaling energie-infrastructuur: elektromagnetische velden
 • Welke mogelijkheden zijn er om de hinder te voorkomen?

Oscar Breugelmans, voorzitter GGD Werkgroep Energietransitie

16:00 – 16:30

Gezonde leefomgeving in het nieuwe omgevingsplan

 • Nu al aan tafel gaan zitten!
 • Handreiking als hulpmiddel
 • Gezonde leefomgeving uitgangspunt Omgevingswet à kansen
 • Omgevingsplan: hoe zit gezondheid hierin?
 • Beleidskeuzes door gemeenten zelf te maken
 • Voorbeelden van planregels gezonde leefomgeving
 • Samenwerking GGD en gemeente

Hans Jansen, voorzitter GGD-werkgroep Ruimtelijke Ordening

16:30 – 17:00

Interactieve discussie

17:00

Afsluiting en netwerkborrel

PROGRAMMA

13:30 – 13:45

Introductie op het programma

Fred Woudenberg, GGD Amsterdam

13:45 – 14:15

Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

 • Gezondheid als integrerend thema à vanaf het begin meenemen
 • Rapport Gezondheidsraad: Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid
 • Gezondheid verankeren in lokale plan- en besluitvorming
 • Integrale benadering, thema’s aan elkaar verbinden
 • Over de domeinen heen kijken: hoe kunnen fysiek en sociaal elkaar versterken?

Sies Dogger, secretaris van de Gezondheidsraad

14:15 – 14:45

Gezonde leefomgeving als doel

 • Wat is publieke gezondheid?
 • Relatie gezondheid met welzijn, armoede, participatie en sociaal economische gezondheidsverschillen
 • Heb oog voor kwetsbare groepen
 • Gezond gedrag en de omgeving: roken, voeding, bewegen
 • Hoe gezondheid verbinden aan duurzaamheid, biodiversiteit/groen, woonopgave, energietransitie en klimaatadaptatie?

Fred Woudenberg, GGD Amsterdam

14:45 – 15:15

Mobiliteit en bewegen

 • Wat is een gezonde stad?
 • Welke sporen kun je bewandelen:
  • gezond leven
  • druk op gezondheid zo laag mogelijk krijgen
  • de burger voelt zich prettig
 • Hoe krijg je mensen meer aan het bewegen? Hoe richt je de leefomgeving dan in?
 • Minder automobiliteit zorgt voor minder geluidhinder en schonere lucht
 • Kinderen veilig naar speelplekken krijgen
 • Met wie moet je binnen een gemeente samenwerken om dit voor elkaar te krijgen?

Mark Noordzij, Mulier Instituut

15:15 – 15:30

Pauze

15:30 – 16:00

Energietransitie en gezondheid

 • Gevolgen van de energietransitie
 • Windturbines: geluidhinder, schaduwwerking, beleving
 • Zonneparken
 • Op microniveau: geluidhinder warmtepompen
 • Opschaling energie-infrastructuur: elektromagnetische velden
 • Welke mogelijkheden zijn er om de hinder te voorkomen?

Oscar Breugelmans, voorzitter GGD Werkgroep Energietransitie

16:00 – 16:30

Gezonde leefomgeving in het nieuwe omgevingsplan

 • Nu al aan tafel gaan zitten!
 • Handreiking als hulpmiddel
 • Gezonde leefomgeving uitgangspunt Omgevingswet à kansen
 • Omgevingsplan: hoe zit gezondheid hierin?
 • Beleidskeuzes door gemeenten zelf te maken
 • Voorbeelden van planregels gezonde leefomgeving
 • Samenwerking GGD en gemeente

Hans Jansen, voorzitter GGD-werkgroep Ruimtelijke Ordening

16:30 – 17:00

Interactieve discussie

17:00

Afsluiting en netwerkborrel

Spreker en dagvoorzitter

Gezonde leefomgeving als doel

Fred Woudenberg

Senior adviseur Leefomgeving, GGD Amsterdam

Spreker

Energietransitie en gezondheid

Oscar Breugelmans

Voorzitter GGD Werkgroep Energietransitie

Spreker

Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

Sies Dogger

Secretaris van de Gezondheidsraad

Spreker

Mobiliteit en bewegen

Mark Noordzij

Onderzoeker Mulier Instituut

Spreker

Gezonde leefomgeving in het nieuwe omgevingsplan

Hans Jansen

Voorzitter GGD Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Praktische informatie

 • 13 juni 2023

 • 13:30 – 17:00

 • €245,- excl. btw

 • Amsterdam

Middagseminar Gezonde leefomgeving doe je samen

Wilt u meer informatie ontvangen over het middagseminar Een gezonde leefomgeving doe je samen?

We staan u graag te woord. Via onderstaand contactformulier kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  CONTACTFORMULIER