Menu

Zoek op
rubriek

Prioritering behandeling wetsvoorstellen Invoeringswet en besluit Omgevingswet, Meststoffenwet, stikstof, bodem en geluid

Minister Schouten stuurt de Eerste Kamer haar reactie op de brief van 28 november 2018, waarin u het kabinet verzoekt om een aangepast prioriteitstelling met betrekking tot een vijftal wetsvoorstellen waarvoor recentelijk is verzocht om afhandeling door de Eerste Kamer voor het komende kerstreces.

Schouten, Carola
2 december 2019

Kamerstuk: overig

Kamerstuk: overig

Bij deze reageer ik, mede namens de minister voor Milieu en Wonen, op uw brief van 28 november 2019 waarin u het kabinet verzoekt om een aangepaste prioriteitstelling met betrekking tot een vijftal wetsvoorstellen waarvoor recentelijk is verzocht om afhandeling door de Eerste Kamer voor het komende kerstreces (uw brieven met kenmerk 165120.01U/JAB/WDB en 165120.02U/JAB/WDB).


Gelet op het feit dat uw commissies voor EZK/LNV en IWO voorzien dat niet alle wetsvoorstellen behandeld kunnen worden voor het kerstreces, verzoekt het kabinet uw Kamer om in ieder geval de volgende drie wetsvoorstellen voor het kerstreces van dit jaar af te handelen:

  • Invoeringswet Omgevingswet (34986), tezamen met het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

  • Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35233).

  • Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)(35347).

Verder verzoekt het kabinet uw Kamer om de volgende wetsvoorstellen zo spoedig als mogelijk, maar in elk geval in januari 2020 af te handelen:

  • Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864), tezamen met aanvullingsbesluit bodem.

  • Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054), tezamen met aanvullingsbesluit geluid.

Graag neem ik nader contact op met u en de voorzitter van de commissie EZK/LNV om te bespreken hoe gekomen kan worden tot een spoedige behandeling van de twee wetsvoorstellen waarvoor ik eerstverantwoordelijk minister ben. Beide wetsvoorstellen zijn momenteel in behandeling door de Tweede Kamer en deze zullen na instemming door de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk worden aangeboden aan uw Kamer.
De minister voor Milieu en Wonen neemt contact op met u en de voorzitter van de commissie IWO om te bespreken hoe gekomen kan worden tot een spoedige behandeling van de drie wetsvoorstellen waarvoor zij eerstverantwoordelijk minister is.

Artikel delen