Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kamerbrief over generieke ontheffing van vergunningplicht voor stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming voor luchthavens

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de brief van Mobilisation for the Environment (MOB), mede namens WTL en SATL, over generieke ontheffing van vergunningplicht voor stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming voor Luchthavens

Schouten, Carola
13 februari 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Geachte Voorzitter,

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gevraagd om reactie op een brief van Mobilisation for the Environment (MOB) te Nijmegen d.d. 14 januari 2020 mede namens WTL en SATL, met betrekking tot een generieke ontheffing van vergunningplicht voor stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming voor luchthavens.

Hierbij stuur ik u mijn reactie.

In de brief uit MOB zorgen over een mogelijke generieke ontheffing van de vergunningplicht voor luchthavens. In reactie heb ik MOB laten weten dat er geen plannen in voorbereiding zijn die zien op een generieke ontheffing van de natuurvergunningplicht voor stikstofdepositie voor luchthavens.

Zoals vermeld in de Kamerbrief van 16 december 2019 zullen meldingen die zijn gedaan ten tijde van het PAS worden gelegaliseerd. In de gebiedsaanpakken wordt dit jaar een passende beoordeling voor de te legaliseren meldingen meegenomen. Indien nodig treffen Rijk provincies maatregelen op gebiedsniveau.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel delen