Menu

Zoek op
rubriek

Kamerbrief over bijwonen gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet

Tijdens het Algemeen Overleg Omgevingswet op 15 januari jongstleden heb ik met uw Kamer gesproken over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Vragen over digitoegankelijkheid, de voortgang, de huidige status en de uitbouw zijn in het overleg aan bod gekomen. Het lid Van Eijs heeft toen namens de commissie de wens geuit om een gebruikerstest bij te wonen. Ik verheug mij over uw belangstelling in het DSO en geef dan ook graag vervolg aan deze vraag.

2 maart 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Graag bied ik u de gelegenheid om zelf kennis te maken met het DSO. Een goede gelegenheid daarvoor is de DSO gebruikersevaluatie, die sinds drie jaar elke kwartaal georganiseerd wordt. Het doel daarvan is om de nieuwe oplevering van het DSO door diverse gebruikersgroepen en vanuit meerdere perspectieven (burger, bedrijf, bevoegd gezag) te evalueren.

Er wordt op twee manieren getest. Vanuit de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk testen ongeveer 25 eindgebruikers het DSO door juridische regels te bekijken, begrippen op te zoeken, een vergunningencheck te doen en een aanvraag in te dienen. Dit levert waardevolle informatie op of het DSO werkt en voldoet aan de verwachtingen van gebruikers. De feedback wordt gebruikt om het DSO verder te verbeteren en bij te schaven. Op donderdag 2 april (DSO Q1’20 release) en 25 juni (DSO Q2’20 release) staan de volgende gebruikersevaluaties gepland. Deze vinden plaats in het zalencentrum Aristo in Utrecht en duren van 9:30 – 12:00 uur.

Daarnaast wordt het DSO regelmatig getest met ‘echte’ eindgebruikers; burgers en bedrijven die geen specifieke kennis hebben van de Omgevingswet. Op deze manier wordt inzichtelijk of het omgevingsloket begrijpelijk is en intuïtief goed werkt. Aan de hand van testscripts voert de respondent opdrachten uit met het DSO. De vragen worden gesteld door een onderzoeker die samen met de respondent in een speciale ruimte zit. In een andere ruimte is er de mogelijkheid om mee te kijken naar het onderzoek.

De volgende gebruikerstest vindt plaats op maandag 16 maart aan de Veenkade 49 in Den Haag. Verschillende testen vinden plaats tussen 9:30 en 17:00 uur, en u kunt op elke moment van de dag (uitgezonderd lunchtijd) aanschuiven. Ook is er een livestream beschikbaar waarmee u online mee kunt kijken tijdens de testen.

De leden van de Eerste Kamer hebben mij verzocht een praktijksessie te organiseren zodat zij zelf de werking van het digitaal stelsel kunnen ervaren. Graag geef ik gehoor aan dat verzoek. In de loop van dit voorjaar wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor ik ook de leden van de Tweede Kamer van harte wil uitnodigen. Medewerkers van mijn departement zullen uw griffie informeren naar de belangstelling hiervoor en in overleg een datum inplannen.

Ik nodig u van harte uit deze evaluaties en de praktijksessie bij te wonen, en op deze manier zelf ervaring op te doen. Als burgers van Nederland zijn wij immers allen gebruiker van het Omgevingsloket! Graag verneem ik welke leden welke sessie zouden willen bijwonen.

De minister voor Milieu en Wonen,

S. van Veldhoven – Van der Meer

Artikel delen