Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanbieding voorhang van het besluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Ollongren, Kajsa
15 mei 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij zend ik u het ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 2, zesde lid, van de Woningwet en artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet. Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Ontwerpbesluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.

Artikel delen