Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Woestenenk, Minou

Mr. drs. M. (Minou) Woestenenk is zelfstandig advocaat omgevingsrecht en lid van de Vereniging van milieurechtadvocaten (VMA). Na haar universitaire studies rechten (1991) en milieuwetenschappen (2005) voltooide zij de beroepsopleiding tot advocaat (beëdigd in 2008) en de postdoctorale opleiding omgevingsrecht aan de Grotius Academie (2013). Van 1990 tot 1994 adviseerde zij zowel overheid als bedrijfsleven over allerlei onderwerpen op het gebied van het milieurecht. Tussen 1995 en 2008 werkte zij bij gemeente en provincie aan vergunningverlening, handhaving, projecten en bodemsanering. Zij was co-auteur van de module ‘Duurzaam ondernemen’ (2006) van de Open Universiteit. In de periode 2008 – 2011 verbreedde ze haar blik naar vastgoed en ruimtelijke ordening. Sinds 2012 is ze advocaat-ondernemer. Ze staat bedrijven, particulieren en overheidsorganisaties bij met advies en vertegenwoordigt hen in juridische procedures. Zij schrijft met regelmaat over handhaving van omgevingsrecht. Zij heeft een pragmatische benadering en heeft een grote voorkeur voor ‘klare taal’.