Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Willem Bosma

Bosma, Willem

Willem Bosma oefent een brede praktijk uit voor uiteenlopende partijen binnen het omgevings- en vastgoedrecht. Hij adviseert zijn cliënten zowel vanuit juridisch als strategisch oogpunt in projecten en bij transacties. Daarnaast procedeert Willem met enige regelmaat ten overstaan van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke colleges. Willem heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht, het inrichtingengebonden milieurecht, het grondbeleid (in het bijzonder onteigening, Wvg, erfpacht en grondexploitatie) en het energierecht.