Wertheim, Rob

Rob Wertheim is advocaat bij Wertheim advocatuur en levert gespecialiseerde juridische dienstverlening op het gebied van het bestuursrecht.

 • Ladder voor duurzame verstedelijking, geen structurele leegstand

  18-10-2019

  [...] besluit van 29 november 2018 heeft de raad van de gemeente Lansingerland het bestemmingsplan "Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs" vastgesteld. Het plan voorziet in een nieuwe supermarkt, [...]

  Lees verder
 • Parkeernormen, terrassen niet meenemen

  18-10-2019

  [...] besluit van 18 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Zoetermeer het bestemmingsplan "1e Partiële herziening Stadscentrum/Dorpsstraat" gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in een [...]

  Lees verder
 • Windpark Weert

  04-10-2019

  [...] 2 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3322 is het signaleren waard omdat het een overzicht geeft van vaak aangevoerde beroepsgronden in bestemmingsplanprocedures over windparken. Bij besluit van 9 [...]

  Lees verder
 • Bevi maakt geen onderscheid tussen nieuwe te bouwen en feitelijk aanwezige kwetsbare objecten

  20-09-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS 18 september 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3201) gaat het om een bestemmingsplan dat voorziet in een actualisering van het juridisch-planologisch regime voor de Mookerplas. Op [...]

  Lees verder
 • Rapport na afloop zienswijzentermijn beschikbaar, Noodzakelijk geachte voorziening gewaarborgd in publiekrechtelijk spoor

  20-09-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS 18 september 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3193) gaat het om een bestemmingsplan waarin wordt beoogd ter plaatse een uitvaartcentrum met crematorium en natuurbegraafplaats te [...]

  Lees verder
 • Nieuwe stedelijke ontwikkeling?

  20-09-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS 18 september 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3211) gaat het om het bestemmingsplan “Zwaaikom 2017” vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 360 woningen in het [...]

  Lees verder
 • Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet

  30-08-2019

  [...] 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2949). Bij besluit van 23 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Kaag en Braassem het bestemmingsplan “Spijkereiland en Blauwpolderkade” vastgesteld. Het [...]

  Lees verder
 • Planologische regeling van evenementen ten onrechte niet in bestemmingsplan opgenomen

  30-08-2019

  [...] 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2899. Bij besluit van 22 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan “Zuiderpark” vastgesteld. In het plan is onder meer de [...]

  Lees verder
 • Privaatrechtelijke verbintenis om geen zienswijze in te dienen. Niet indienen zienswijze publiekrechtelijk verschoonbaar?

  30-08-2019

  [...] 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2954. Bij besluit van 12 december 2017 heeft de raad van de gemeente Westland het bestemmingsplan “De Rentmeester te Naaldwijk” vastgesteld. Verschillende [...]

  Lees verder
 • Vormvrije m.e.r.-beoordeling. Altijd expliciet m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig!

  12-07-2019

  [...] belangrijke uitspraak over de vormvrije m.e.r.-beoordeling, die zonder zitting (!) is afgedaan. In AbRvS 9 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2298, gaat het om het Rotterdamse bestemmingsplan “De [...]

  Lees verder
 • Impliciet afwijking bestemmingsplan vergund? Maatbestemming nodig nu raad niet wil handhaven

  28-06-2019

  [...] zand- en grondhandel met afvalcontainerservice wordt in Berkel en Rodenrijs niet volledig bestemd: te lage milieucategorie en er ontbreken in het bestemmingsplan de aanwezige geluidschermen, [...]

  Lees verder
 • Wegbestemmen met verkeerde categorie VNG-brochure

  14-06-2019

  [...] 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1888. Bij besluit van 13 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Breda het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 2013" vastgesteld. Dit plan voorziet in een [...]

  Lees verder
 • Kennisgeving zet burger op het verkeerde been

  14-06-2019

  [...] bekend moet de kennisgeving van de terinzagelegging van een ontwerpbesluit een omschrijving bevatten van de zakelijke inhoud ervan. Zzie artikel 3:12, lid 1, Awb. De gemeente De Fryske Marren [...]

  Lees verder
 • Bestaand stedelijk gebied (ladder voor duurzame verstedelijking)

  07-06-2019

  [...] 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1740. Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Lansingerland het bestemmingsplan "[locatie 1]" vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel [...]

  Lees verder
 • Uitsterfregeling bewoning. Solitaire windturbines in binnenplanse afwijkingsbevoegdheid

  17-05-2019

  [...] 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1563. Op 23 maart 2017 stelt de raad van Woensdrecht bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening 2016 vast. Een appellant heeft op de grond van zijn woning [...]

  Lees verder
 • Tram Maastricht-Hasselt. MER en alternatieven. Finale geschilbeslechting

  17-05-2019

  [...] de nieuwswaarde is vermeldenswaard de uitspraak AbRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1589, over de tramlijn Maastricht-Hasselt. Voor de Overijsselse lezers: dat is Hasselt in België. Vele [...]

  Lees verder
 • Afdeling vernietigt bestemmingsplan Brouwerseiland

  03-05-2019

  [...] 30 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1399. Bij besluit van 29 juni 2017 heeft de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland het bestemmingsplan "Brouwerseiland" vastgesteld. Verder is er door B&W [...]

  Lees verder
 • Afdeling vernietigt reactieve aanwijzing

  03-05-2019

  [...] 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1442. Bij besluit van 9 oktober 2018 hebben GS Zuid-Holland een reactieve aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening. GS [...]

  Lees verder
 • Voorwaardelijke verplichting in strijd met de rechtszekerheid

  26-04-2019

  [...] 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1352. Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Hoeksche Waard het bestemmingsplan "Bouw woning Laan van Heemstede (naast […]) in Puttershoek" [...]

  Lees verder
 • Verzoek tot vaststelling van bestemmingsplan afgewezen

  26-04-2019

  [...] 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1323. Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Oss het verzoek van appellanten tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Berghemseweg - [...]

  Lees verder
 • Meer dan 250 zienswijzen, dan geen individuele mededeling van het besluit

  08-04-2019

  [...] 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1014. De wet is duidelijk. Na de zienswijzenprocedure moet het bestuursorgaan een individuele mededeling over het genomen besluit doen aan wie zienswijzen hebben [...]

  Lees verder
 • Windpark Battenoord in Oude-Tonge (Goeree-Overflakkee). Plan-MER-plicht voor Activiteitenbesluit en -regeling?

  08-04-2019

  [...] 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1064. In deze zaak gaat het om een bestemmingsplan en omgevingsvergunningen van het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee voor de windparken Blaakweg en [...]

  Lees verder
 • Provinciale verordening niet in strijd met Dienstenrichtlijn, maar reactieve aanwijzingen niet deugdelijk gemotiveerd

  01-04-2019

  [...] 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:965. In deze zaak liggen 4 besluiten ter beoordeling bij de Afdeling. De zaken spelen zich af in de gemeenten Den Haag en Schiedam. Appellanten hebben [...]

  Lees verder
 • Provinciale verordening in strijd met Dienstenrichtlijn

  29-03-2019

  [...] 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:964. Bij besluit van 26 maart 2014 hebben GS Zuid-Holland een reactieve aanwijzing gegeven die ertoe strekt dat bepaalde planonderdelen geen deel blijven [...]

  Lees verder
 • Individuele belangen verweven met de algemene belangen die de Wnb wenst te beschermen?

  22-03-2019

  [...] 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:888. Bij besluit van 11 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Reimerswaal het bestemmingsplan “Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente Yerseke” vastgesteld. Het [...]

  Lees verder
 • Ten onrechte aangesloten bij milieuregelgeving. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat?

  15-03-2019

  [...] 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:800. Bij besluit van 10 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Horst aan de Maas het bestemmingsplan “[locatie 1], Sevenum” vastgesteld. Het plan voorziet [...]

  Lees verder
 • Is de wijzigingsbevoegdheid voldoende objectief begrensd?

  15-03-2019

  [...] 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:817. Bij besluit van 14 november 2017 heeft de raad van de gemeente Leudal het bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” vastgesteld. Appellanten zijn eigenaren [...]

  Lees verder
 • Geslaagd beroep op gebruiksovergangsrecht

  11-02-2019

  [...] 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:348. Bij besluit van 20 april 2017 heeft de raad van de gemeente Bernheze het bestemmingsplan “Heeswijkse Aa-Beemden” en “Geluidzone [belanghebbende]” [...]

  Lees verder
 • Eventuele gevolgen van evenementen onvoldoende onderzocht

  04-02-2019

  [...] de uitspraak van AbRvS 30 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:273. gaat het om een bestemmingsplan dat aan de noordwestkant van een grote plas een evenemententerrein mogelijk maakt waar drie keer per [...]

  Lees verder
 • Relativiteitsvereiste staat in de weg aan beroep op normen uit Monumenten 1998

  18-01-2019

  [...] 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:116. Bij besluit van 23 maart 2017 heeft de raad van de gemeente Vught het bestemmingsplan “Landhuis Spreeuwenburg, Taalstraat” vastgesteld. Het bestreden [...]

  Lees verder
 • Dienstenrichtlijn: raad heeft evenredigheid brancheringsregeling vooralsnog onvoldoende onderbouwd

  21-12-2018

  [...] 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4195. Bij besluit van 22 maart 2016 heeft de raad van de gemeente Maastricht het bestemmings-plan “Reparatie- en actualiseringsplan Maastricht Zuidoost” [...]

  Lees verder
 • Niet-financiële en financiële delen afzonderlijke besluitonderdelen bij exploitatieplan

  07-12-2018

  [...] 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3967. Bij besluit van 11 september 2017 heeft de raad van de gemeente Tilburg het bestemmings-plan “Koningsoord Berkel-Enschot 2017” en het gelijknamige [...]

  Lees verder
 • Voorwaardelijke verplichting. Ontheffingsbevoegheid via beleidsregel?

  30-11-2018

  [...] 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3904. De gemeenteraad van Eijsden-Margraten stelt een bestemmingsplan vast voor maximaal vier woningen op het perceel van [belanghebbende] aan de [locatie] [...]

  Lees verder
 • Milieu-effectbeoordeling bestemmingsplan met stedelijke ontwikkeling

  24-11-2018

  [...] 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3813. Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Nieuwkoop het bestemmingsplan “Ter Aar Vernieuwd Verbonden” vastgesteld. Het plan [...]

  Lees verder
 • Dynamische verwijzing aanwijzing categorieën van gevallen zonder VVGB-eis

  24-11-2018

  [...] 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3791. B&W Goes verlenen aan De Goese Poort B.V. een omgevingsvergunning fase 1 voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van een perceel op de [...]

  Lees verder
 • Relativiteitseis. Stedelijke ontwikkeling

  19-11-2018

  [...] 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3725. De raad van Asten stelt een bestemmingsplan vast dat beoogt een containerservicebedrijf en een bedrijfsgebouw op een agrarische bedrijfslocatie in [...]

  Lees verder
 • Exceptieve toetsing “stalderingsregeling” provincie Noord-Brabant

  09-11-2018

  [...] 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3609. De gemeenteraad van Oirschot stelt een bestemmingsplan vast met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het vergroten van dierenblijven. Daarbij is [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan "Vestdijkstraat/Schijndelseweg Sint-Michielsgestel"

  02-11-2018

  [...] 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3525. Bij besluit van 14 september 2017 heeft de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel het bestemmingsplan “Vestdijkstraat/Schijndelseweg [...]

  Lees verder
 • Aanvaardbaarheid bedrijfswoning onvoldoende gemotiveerd

  26-10-2018

  [...] 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3443. Bij besluit van 26 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Valkenswaard het bestemmingsplan “Borkel en Schaft” vastgesteld. Het plan is hoofdzakelijk [...]

  Lees verder
 • Burgerinitiatief belanghebbend? Pick-up-point bij supermarkt; parkeren. Grens exploitatieplan

  05-10-2018

  [...] 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3227 (Midden-Delfland). De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan “Centrumplan Den Hoorn 2016” en het gelijknamige exploitatieplan vast. Het bestemmingsplan [...]

  Lees verder
 • Ladder voor duurzame verstedelijking en VNG-Brochure

  28-09-2018

  [...] 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3110. Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan “Roosenhorst” vastgesteld. Het plan maakt het mogelijk om op [...]

  Lees verder
 • Afwijken geluidbeleid; monument

  22-09-2018

  [...] 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3062. De raad van Oirschot stelt het bestemmingsplan “Kerkstraat 8, 10 en 10a in Oostelbeers” vast. Dit maakt horeca in de vorm van een zalen- en [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan Honderdland fase-2

  22-09-2018

  [...] 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3063. Bestemmingsplan “Honderdland fase-2” en bijbehorend exploitatieplan (gemeenteraad Westland). Een omvangrijke uitspraak, dus slechts enkele aspecten. [...]

  Lees verder
 • Verhouding tussen raadsmotie en raadsbesluit tot vaststelling bestemmingsplan

  14-09-2018

  [...] 6 maart 2017 stelt de raad van Tilburg het bestemmingsplan “Witbrant Koolhoven 2012, 2e herziening (Fietsbrug)” vastgesteld. Het plan maakt een fietspad met een fietsbrug mogelijk over de N260 in [...]

  Lees verder
 • Spoor Hoekse Lijn mag worden verlengd tot aan de kust van Hoek van Holland

  24-08-2018

  [...] 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2727. Bij besluit van 23 februari 2017 heeft de raad van de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan “Hoek van Holland Spoorverlenging” vastgesteld. Het plan [...]

  Lees verder
 • Niet opgericht, maar wel onherroepelijk vergund bouwwerk moet in beginsel als zodanig worden bestemd

  24-08-2018

  [...] 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2802. Bij besluit van 14 december 2017 heeft de raad van de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan “Overschie” vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat een [...]

  Lees verder
 • Parkeren. Evenementen en Natura 2000; bestaand gebruik?

  13-07-2018

  [...] raad van Noord-Beveland stelt het bestemmingsplan “Havengebied Kortgene” vast. Uit de beroepsprocedure die volgt, lichten wij enkele interessante aspecten (AbRvS 11 juli 2018, [...]

  Lees verder
 • Financiële bijdrage verbetering landschap

  06-07-2018

  [...] 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2233. Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee vrijstaande woningen aan de noordzijde van de kern Gemert, maar dat is in strijd [...]

  Lees verder
 • Ten onrechte niet ingegaan op de gewenste oppervlakte van een supermarkt

  22-06-2018

  [...] 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2046. Bij besluit van 20 februari 2017 heeft de raad van de gemeente Gilze en Rijen het bestemmingsplan “Centrum Rijen Oost” vastgesteld. Het bestemmingsplan [...]

  Lees verder
 • Feitelijk gebruik niet maatgevend of voldaan wordt aan de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij

  08-06-2018

  [...] 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1843. Bij besluit van 16 maart 2017 heeft de raad van de gemeente Gemert-Bakel een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in een planologische regeling voor de [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte