Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Waard, Alexandra de

Waard, Alexandra de

Alexandra de Waard is advocaat bij Hekkelman advocaten. Haar specialisatie is het omgevingsrecht in brede zin, met accenten op onder meer ruimtelijke ordening, het natuurbeschermingsrecht en algemeen milieurecht.Alexandra studeerde in 2014 cum laude af op het thema 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Als advocaat staat zij projectontwikkelaars en ondernemers, maar ook overheden ter zijde bij bijvoorbeeld grootschalige woningbouwprojecten en realisatie van bedrijventerreinen.