Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Vogelaar, Bouke

Als civiel ingenieur met een passie voor duurzame energie richt Bouke Vogelaar zich in projecten op zowel de communicatieve kant van rapportages als op de meer technische aspecten van een project. Dit houdt in dat berekeningen en het begrijpelijk verwoorden van de uitkomsten de kern vormt van zijn werkmethodiek. Bouke heeft expertise in meerdere milieuaspecten zoals akoestiek, slagschaduw, externe veiligheid, visualisaties en energieopbrengst.Binnen Pondera houdt Bouke zich voornamelijk bezig met de technische onderzoeken behorende bij de ruimtelijke procedures en vergunningen van windenergie. Hierbij is het duidelijk en begrijpelijk weergeven van complexe berekeningen en resultaten een expertise. Onderdeel van zijn expertise is het beschikbaar maken van data via interactieve kaarten of websites. Bouke is bij vele projecten betrokken en vervult hiermee zowel een specialistische als een ondersteunende rol binnen de organisatie.Zijn kernkwaliteiten bevinden zich op het vlak van het analyseren van complexe situaties, het uitvoeren van berekeningen en het begrijpelijk verwoorden en weergeven van informatie in technische rapporten. Zijn kracht ligt in het eenvoudig en begrijpelijk presenteren en in kaart brengen van technische onderzoeken ten behoeve van MER, vergunningverlening of communicatie naar derden. Bouke is specialist in de onderwerpen: Geluid, Slagschaduw, Externe veiligheid en visualisaties van windparken.Naast de technische werkzaamheden voert Bouke veel ontwikkelprojecten uit waarbij er nieuwe manieren worden gevonden om complexe problemen te analyseren, te benaderen of te evalueren. Dit kan bestaan uit maken van een nieuwe rekenmethodiek voor de bepaling van slagschaduwhinder, het ontwikkelen van een geluiddemonstratiemodel met een testdummy, de opname van 3D modellen in fotorealistische 360 graden bolfoto omgevingen of de ontwikkeling van een nieuw reken- en meetvoorschrift voor externe veiligheid bij windturbines. Bouke is hierdoor actief betrokken bij de allernieuwste ontwikkelingen binnen het technisch werkveld van milieu analyses en windenergie en gebruikt deze kennis actief in zijn advisering.