Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Stijn Visch

Visch, Stijn

Stijn Visch is werkzaam als advocaat binnen de Administrative Law (bestuursrecht) bij Pels Rijcken. Stijn is gespecialiseerd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu) en het levensmiddelenrecht (voedselkwaliteit, dierenwelzijn). Hij richt zich in dat kader op het adviseren en procederen in bestuursrechtelijke geschillen, onder andere met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling, (omgevings)vergunningen, de Wet openbaarheid van bestuur en handhaving van overtredingen van (o.a. Europese) regelgeving. Stijn heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij de master Nederlands recht afrondde en zich daarbij heeft gespecialiseerd in zowel staats- en bestuursrecht en privaatrecht. Tijdens zijn studie liep Stijn stage in Den Haag en Rotterdam op bestuursrechtelijke secties van twee grote advocatenkantoren. Daarnaast heeft hij stage gelopen in Washington D.C. op het kantoor van de Attorney General.