Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Verplak, Stijn

Verplak, Stijn

Sinds 2004 is Stijn werkzaam bij IF. De afgelopen jaren is hij betrokken bij grootschalige gebiedsgerichte ontwikkelingen welke zich met name in de ontwikkelingsfase bevinden. Met zijn ervaring is Stijn in staat om de juiste focus aan te brengen in het energievraag-stuk en hiermee op een efficiënte manier tot een oplossing te komen. Hierbij is zowel oog voor de financiële, organisatorische als milieutechnische kant van het vraagstuk. Naast de inhoudelijke afweging van duurzame concepten, adviseert Stijn veelal lokale overheden op welke wijze beleidsmatig omgegaan kan worden met de toepassing van bodemenergie binnen nieuwbouw/transformatie en bestaande gebieden.