Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Verkaik, Eric

Eric is een ervaren ecoloog en projectleider bij SAB. Hij houdt zich bezig met natuurwaarden die beschermd worden via de Wet natuurbescherming. Het gaat daarbij zowel om de gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland als om beschermde plant- en diersoorten. Door heldere analyses en overzichtelijke rapportages wordt duidelijk waar zich knelpunten kunnen voordoen en waar kansen liggen, zowel voor natuur als voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Eric studeerde bosbouw aan de Wageningen Universiteit, waar hij vervolgens bos-ecologisch onderzoek deed en ook promoveerde. Dit leerde hem meer over de achterliggende processen in de natuur. Daarna werkte hij geruime tijd bij een ecologisch adviesbureau, waarna hij in 2016 bij SAB kwam werken.