Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Rob van der Kooij

Rob is in 2006 aan de slag gegaan bij Overwater, na eerst ervaring te hebben opgedaan in de grootstedelijke stadsvernieuwing. Zijn kennis op het gebied van onteigeningsschadeloosstelling voor eigenaren, erfpachters en huurders alsmede op het gebied van huurbeëindiging heeft hij vanaf het begin bij Overwater ingezet en uitgebreid. Ook adviseert hij over inbrengwaarderamingen, kostenverhaal en de gevolgen die dit heeft voor de dagelijkse ontwikkelpraktijk.