Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Uil, Erwin

Erwin Uil werkt als projectmanager en adviseur gebiedsontwikkeling bij TwynstraGudde. Sinds kort in de rol van partner van TwynstraGudde. Erwin helpt publieke en semipublieke organisaties verder bij het realiseren van hun vraagstukken rondom het herontwikkelen van terreinen en locaties. In zo’n vraagstuk zoekt hij altijd naar de maatschappelijke relevantie: draagt het bij aan onze maatschappelijke opgave en daarmee duurzaam bij aan onze samenleving?