Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Streefkerk, Addie

Addie Streefkerk is planschadedeskundige en grondzakenjurist. Tot haar activiteiten behoren onder andere:Het uitvoeren van planschaderisicoanalysesHet vaststellen van planschadeDeel uitmaken van planschade commissiesSecretaris van rechtbank- en schadecommissies