Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Jurgen Slippens

Slippens, Jurgen

Slippens, Jurgen

Mijn werkzaamheden als senior kwaliteitsborger voor Nieman kwaliteitsborging bestaan onder andere uit het beoordelen van keuringsplannen en het houden van audits en inspecties op de bouw. Daarnaast vervul ik de rol van coach voor professionele opdrachtgevers en bouwbedrijven om de processen binnen de organisatie af te stemmen op de Wet kwaliteitsborging. Vanuit mijn ervaring heb ik een heldere visie op de kwaliteit van uw project en de daaraan verbonden processen. Graag zet ik mij in om kwaliteitsborging binnen uw organisatie of project af te stemmen op de nieuwe wetgeving.