Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Sipman, Remco

Remco heeft in Nijmegen Nederlands recht gestudeerd, met als afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht in brede zin, subsidierecht en aanbestedingsrecht. Die kennis past hij niet alleen toe in zijn praktijk, hij doceert ook over deze onderwerpen bij de Academie voor Vastgoed. Remco is sinds 1 januari 2023 verbonden aan HBR Advocaten.