Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Sillevis Smitt, Roel

Roel Sillevis Smitt is werkzaam bij de Commissie m.e.r. voor de milieueffectrapportage. Hij draagt bij aan adviezen over milieueffectrapporten, door juridisch advies te geven en door zelf als secretaris voor werkgroepen op te treden. Hij geeft regelmatig cursussen over milieueffectrapportage, het huidige omgevingsrecht en de Omgevingswet.