Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Sara van Winzum

Sara van Winzum werkt sinds 2019 als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Hierbinnen houdt zij zich onder andere bezig met natuurbescherming, bodembescherming, infrastructuur en handhaving.