Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Peters, Anouk

Anouk Peters werkt als junior Adviseur Leegomgeving bij Ruimtemeesters. Zij heeft met haar studie Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit Utrecht kennis opgedaan over verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving. Specifiek het domein van planologie heeft haar interesse gewekt waarin de Omgevingswet een lopende draad was binnen haar studie. Met haar master Spatial Planning heeft zij zich verdiept in de klimaatdoelen van Nederland en wat dit betekent voor de ruimtelijke ordening en het beleid binnen gemeenten. Met dit thema duurzaamheid beschikt ze over actuele kennis voor de toekomst. Deze studies versterken elkaar en geven haar een brede kijk op de leefomgeving.

Anouk haar expertise ligt bij het analyseren van leefomgevingen waarin haar wetenschappelijke achtergrond structuur bijzet. Het schetsen van een probleem in combinatie met het zoeken naar een juiste oplossing geeft perspectief voor ruimtelijke ordening vraagstukken.