Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Erik Pekelder

Erik is sinds 1996 als grondzakendeskundige verbonden aan Overwater en sinds 2001 mede-aandeelhouder. In zijn praktijk houdt hij zich bezig met alle facetten van grondbeleid. Met name onteigening en schadeloosstelling hebben zijn interesse. Mede op basis van zijn ervaring is hij bij uitstek in staat de grondbeleidsinstrumenten toe te passen als onderdeel van een strategie.