Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Otten, Tess

Tess heeft de opleiding Landscape Planning & Development gedaan aan de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens die opleiding heeft ze geleerd om als spin in het web alle aspecten van de fysieke leefomgeving mee te nemen in ruimtelijke projecten. In haar carrière heeft Tess ervaring opgedaan met bestemmingsplannen en principeverzoeken. Verder heeft ze meerdere projecten gedaan op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Tess is met haar frisse blik graag bezig met vernieuwingen en verduurzamingen in het fysieke domein.Door het abstract vermogen van kan ze in hoofd- en bijzaken onderscheiden en de hoofdlijnen binnen een project benadrukken. Verder is Tess sensitief en een luisterend oor waardoor zij goed de belangen van iedereen weet te behartigen.