Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Jantine Muller

Muller, Jantine

Jantine Muller heeft bij Pels Rijcken veel praktijkervaring opgebouwd in het bestuursrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en aanbestedingsrecht. Vanuit haar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke expertise adviseert zij dagelijks over complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van zeer uiteenlopende aard, onder meer over samenwerkingsvormen tussen overheden en overheden en private partijen (publiek private samenwerking). Zij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van privatisering, mobiliteit en ICT. Daarnaast adviseert Jantine over het aanbesteden van zorg en/of subsidies. Zij treedt regelmatig op voor overheden in arbitrages en aanbestedings-kort-gedingen.