Blokvoort, Monique

Monique Blokvoort is advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Blokvoort Advocatenkantoor.

 • Opleggen last onder dwangsom is onevenredig

  29-11-2019

  [...] niet tegen alle overtredingen handhavend mag worden opgetreden, blijkt nog maar eens weer uit een uitspraak van de Afdeling van 27 november 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4002). Wat is er aan de hand? [...]

  Lees verder
 • Niet overtreder belanghebbende bij last onder dwangsom?

  15-11-2019

  [...] de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3808, zijn het huurders en gebruikers van units die opkomen tegen een last onder dwangsom inzake [...]

  Lees verder
 • Geen belang bij handhaving

  08-11-2019

  [...] de uitspraak van 6 november 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3739) gaat het onder meer over de vraag of een verzoeker om handhaving daarbij wel een rechtstreeks betrokken belang heeft. Anders gezegd, is de [...]

  Lees verder
 • Handhaven onevenredig

  08-11-2019

  [...] gebeurt niet vaak dat de Afdeling tot het oordeel komt dat het bevoegd gezag redelijkerwijs tot het oordeel heeft kunnen komen dat van handhaving kon worden afgezien omdat handhaving onevenredig [...]

  Lees verder
 • Air BNB in strijd met woonbestemming?

  01-11-2019

  [...] de uitspraak van 23 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3582) is de vraag aan de orde of een hotelmatig gebruik van een woning die via Air BNB wordt aangeboden, in strijd is met de woonbestemming. De [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende op 80 meter afstand maar met bosje ertussen?

  18-10-2019

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3470 is de vraag aan de orde of appellant belanghebbende is bij handhaving ten aanzien van de aanwezigheid van verschillende [...]

  Lees verder
 • Rapportage als bewijs van overtreding

  11-10-2019

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 9 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3389) komt de vraag aan de orde of de rechtbank bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de beslissing op bezwaar rekening [...]

  Lees verder
 • Procesbelang indien een ander de kosten voor zijn rekening neemt?

  11-10-2019

  [...] de uitspraak van 9 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3415) is de vraag aan de orde of er nog procesbelang bestaat bij een beoordeling van een kostenverhaalbeschikking (bestuursdwang) wanneer een [...]

  Lees verder
 • Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

  27-09-2019

  [...] beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt maar heel zelden. Daarom is de uitspraak van de Afdeling van 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3256 het vermelden waard. De zaak betreft een [...]

  Lees verder
 • Procesbelang vanwege aantasting in eer of goede naam?

  30-08-2019

  [...] uitspraak van 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2946) heeft betrekking op een besluit van de burgemeester tot sluiting van een bedrijfsloods vanwege aangetroffen hennep. De burgemeester voert [...]

  Lees verder
 • Toepassing niet lijn vertrouwensbeginsel, stap 3 (belangenafweging)

  12-07-2019

  [...] uitspraak van de Afdeling van 10 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2339) heeft betrekking op een last onder dwangsom die is opgelegd voor het in strijd met de agrarische bestemming gebruiken van een [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende of niet? Gevolgen van enige betekenis van reuzenradtestplaats?

  28-06-2019

  [...] 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2016, gaat over een verzoek om handhavend op te treden tegen het opstellen en testen van reuzenraden met een hoogte tot 46 meter. Verzoeker woont op een afstand [...]

  Lees verder
 • Perikelen rondom artikel 2.3a Wabo. Ten onrechte zelf in de zaak voorzien

  28-06-2019

  [...] AbRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:199, is een dwangsombesluit aan de orde waarbij het college de overtreding heeft aangeschreven voor het in strijd met art. 2.3a Wabo in stand laten van enkele [...]

  Lees verder
 • Preventieve last onder dwangsom; overtreding voldoende waarschijnlijk

  21-06-2019

  [...] de vraag of een preventieve last onder dwangsom kan worden opgelegd, is van belang of zich een gevaar voordoet van een overtreding die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal [...]

  Lees verder
 • Vertrouwensbeginsel; nieuwe lijn!

  31-05-2019

  [...] onze Omgevingsflits nr. 216 bespraken we de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel over het vertrouwensbeginsel (ECLI:NL:RVS:2019:896). Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling uitspraak [...]

  Lees verder
 • Springende bovenbuurman en handhaving

  17-05-2019

  [...] het bevoegd gezag moet beschikken over een bevoegdheid tot handhaven voordat het tot handhaving overgaat, is een open deur. Dat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen of die bevoegdheid er [...]

  Lees verder
 • Peilmoment verjaring invorderingsbevoegdheid

  08-04-2019

  [...] 3 april 2019 heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over het peilmoment voor de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen (ECLI:NL:RVS:2019:1035). De last [...]

  Lees verder
 • Overtreding? Theetuin; wel trouwen en niet de taart aansnijden? Dat dacht ik niet!

  08-04-2019

  [...] uitspraak van de Afdeling van 3 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:970) betreft een last onder dwangsom inzake een volgens het college bestaande overtreding van het bestemmingsplan. De bestemming is [...]

  Lees verder
 • Nieuwe lijn Afdeling ten aanzien van de vraag 'aanvraag of niet'?

  22-03-2019

  [...] de belangenafweging over handhavingszaken komt de vraag naar de mogelijkheid van legalisatie aan de orde. Mede om die reden wordt nogal eens in een zienswijze of een bezwaarschrift aan het [...]

  Lees verder
 • Drugspand ten onrechte gesloten

  15-03-2019

  [...] waarin de Afdeling oordeelt dat de burgemeester niet had kunnen besluiten tot het sluiten van een drugspand, zijn zeldzaam. In de uitspraak van de Afdeling van 13 maart 2019 [...]

  Lees verder
 • Gelijkheidsbeginsel

  08-03-2019

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 6 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:694) komt de vraag aan de orde of het bevoegd gezag het gelijkheidsbeginsel schendt. Het college van B&W van de gemeente [...]

  Lees verder
 • In procedure tegen invordering beroepsgronden tegen handhavingsbesluit mogelijk?

  01-03-2019

  [...] een drietal uitspraken van 27 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:466, ECLI:NL:RVS:2019:623 en ECLI:NL:RVS:2019:624) is een interessante overweging te vinden over de vraag of in een procedure over de [...]

  Lees verder
 • Verjaring van kostenverhaal bestuursdwang

  18-02-2019

  [...] bespreken met enige regelmaat de vraag of de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen is verjaard. Wanneer de mogelijkheid tot verhaal van kosten van toegepaste bestuursdwang [...]

  Lees verder
 • Verjaring en stuiting, het blijft opletten

  11-02-2019

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:327) is de vraag aan de orde of de invorderingsbevoegdheid is verjaard. De bevoegdheid tot invordering van een verbeurde [...]

  Lees verder
 • Bootcamp en bestemmingsplan

  04-02-2019

  [...] veel parken en op veel schoolpleinen zie je steeds vaker, al dan niet in de avonduren, mensen bezig met allerlei sportieve activiteiten. Bootcamp is daarbij zeer populair. Maar mag dat wel [...]

  Lees verder
 • Kamerverhuur op een Woon-bestemming: toegestaan of niet?

  25-01-2019

  [...] vraag kan niet in z’n algemeenheid beantwoord worden. Doorslaggevend is de wijze waarop de bestemming Wonen in het bestemmingsplan is gedefinieerd. En uit de uitspraak van de AbRvS van 23 [...]

  Lees verder
 • Dienstenrichtlijn en onevenredige handhaving

  21-12-2018

  [...] uitspraak van de Afdeling van 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4173) heeft betrekking op een last onder dwangsom die is opgelegd aan Amsterdam Cheese Company, een winkel waarin Hollandse [...]

  Lees verder
 • Handhaving vergunningvoorschrift

  14-12-2018

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 12 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4047) is een last onder dwangsom aan de orde die betrekking heeft op overtreding van een voorschrift dat is verbonden aan een [...]

  Lees verder
 • Zorgvuldigheid bij invorderen. Geluidsopname ter beschikking stellen

  19-11-2018

  [...] hebben al vaker gewezen op het belang van een zorgvuldige voorbereiding van invorderingsbesluiten. Uit de uitspraak van 13 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3700) blijkt dat uit de eis van een [...]

  Lees verder
 • Concurrent belanghebbende bij handhavingsverzoek?

  19-11-2018

  [...] Afdeling heeft op 14 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3694) opnieuw een uitspraak gedaan over de belanghebbendheid bij beslissingen over minicampings in de gemeente Veere. In deze zaak gaat het om [...]

  Lees verder
 • Geen handhaving vanwege bijzondere omstandigheden

  09-11-2018

  [...] uitspraak van de Afdeling van 7 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3598) is noemenswaardig, omdat de Afdeling oordeelt dat in redelijkheid niet tot handhavend optreden had kunnen worden besloten. [...]

  Lees verder
 • Last te verstrekkend?

  09-11-2018

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 7 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3620) is een last onder dwangsom aan de orde die ertoe strekt een vernieuwd, vergroot en voor bewoning geschikt gemaakt [...]

  Lees verder
 • Te korte begunstigingstermijn, geen kostenverhaal

  19-10-2018

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 17 oktober 2018 in de zaak ECLI:NL:RVS:2018:3345 blijkt nog maar eens een keer hoe belangrijk het is dat de begunstigingstermijn die aan een last onder [...]

  Lees verder
 • Niet ieder handhavingsverzoek is een aanvraag

  12-10-2018

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 10 oktober 2018 inzake ECLI:NL:RVS:2018:3292 blijkt dat niet elk verzoek om handhaving als een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, lid 3 Awb kan worden [...]

  Lees verder
 • Invordering; het blijft opletten!

  05-10-2018

  [...] uitspraak van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3218) laat zien dat voor een succesvolle invordering van verbeurde dwangsommen het bewijs op orde dient te zijn, maar ook dat eventuele gebreken [...]

  Lees verder
 • Peilmoment handhavingsverzoek

  28-09-2018

  [...] komt voor dat een verzoek om handhaving, nadat daarop een besluit is genomen, nog wordt uitgebreid. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 26 september [...]

  Lees verder
 • Horen voorafgaand aan invorderingsbeschikking moet!

  14-09-2018

  [...] de praktijk wordt nogal eens afgezien van het bieden van de mogelijkheid om te worden gehoord in verband met een invorderingsbeschikking. Uit de uitspraak van 12 september 2018 [...]

  Lees verder
 • Geen plicht wijziging aanmaning na verjaring invorderingsbevoegdheid

  07-09-2018

  [...] de uitspraak van 5 september 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2920) ging het onder meer om de vraag of met een aanmaning een rechtsgeldige stuitingshandeling heeft plaatsgevonden. De bevoegdheid tot [...]

  Lees verder
 • Bouwstop en overtreding van geringe aard?

  31-08-2018

  [...] de uitspraak van 29 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2834) overweegt de Afdeling dat bij de toepassing van de in artikel 5.17 Wabo neergelegde bevoegdheid om bouwwerkzaamheden stil te leggen (een [...]

  Lees verder
 • Invordering: ga zorgvuldig te werk!

  31-08-2018

  [...] twee uitspraken van 29 augustus 2018 blijkt nog een keer hoe belangrijk het is voor een succesvolle invordering dat op een zorgvuldige wijze wordt vastgesteld dat dwangsommen zijn verbeurd. In [...]

  Lees verder
 • Boetebedragen niet uitsluitend in beleidsregels

  24-08-2018

  [...] verwijzing naar een eerdere uitspraak van dit jaar (ECLI:NL:RVS:2018:1950) oordeelt de Afdeling in een uitspraak van 22 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2786) opnieuw dat er geen grondslag is [...]

  Lees verder
 • Kwalificatie overtreder: niet relevant of diegene het in zijn macht heeft overtreding te beëindigen

  24-08-2018

  [...] het bestuursrecht is een overtreder degene die een overtreding pleegt of medepleegt (artikel 5:1, tweede lid, Awb). Voor het opleggen van een last onder dwangsom is bovendien vereist dat de [...]

  Lees verder
 • Dwangsom per overtreding bij voortdurende overtreding

  20-07-2018

  [...] de uitspraak van 18 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2405) is een invorderingsbeschikking aan de orde waarbij in totaal € 150.000,-- aan dwangsommen wordt ingevorderd. Deze invordering vindt plaats op [...]

  Lees verder
 • Waarschuwingsbrief geen besluit

  13-07-2018

  [...] bespraken wij de uitspraak van de Afdeling van 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449 waarin de vraag aan de orde was of een waarschuwing een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb kon zijn. De [...]

  Lees verder
 • Ruimere strekking last staken bouwwerkzaamheden

  22-06-2018

  [...] de uitspraak van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2005) volgt dat de Afdeling bij het opleggen van een bouwstop geen onderscheid maakt tussen vergunningvrije en vergunningplichtige onderdelen, als [...]

  Lees verder
 • Persoonsgebonden gedoogbesluit (permanente bewoning)

  22-06-2018

  [...] de uitspraak van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2014) gaat het om de vraag of een persoonsgebonden gedoogbesluit ook geldt voor een (later) inwonende partner. Appellante vindt van wel en beroept [...]

  Lees verder
 • Concurrent toch geen belanghebbende

  22-06-2018

  [...] van concurrenten blijft een lastige, zo blijkt ook uit de uitspraak van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2001). AGRAforce verhuurt vijftien kampeerplekken op minicamping “De [...]

  Lees verder
 • Verjaring invorderingsbeschikking

  22-06-2018

  [...] een juiste volgorde van de stappen in een invorderingsprocedure belangrijk is, blijkt uit de uitspraak van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2016). Appellante woont in Roermond en exploiteert op [...]

  Lees verder
 • Langere begunstigingstermijn vereist

  15-06-2018

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 13 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1938) was een last onder dwangsom aan de orde die betrekking had op het aanbrengen van veranderingen aan een weg. De overtreder [...]

  Lees verder
 • Geen zicht op legalisatie bij niet bereid zijn indienen aanvraag

  15-06-2018

  [...] uitspraak van de Afdeling van 13 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1925) laat (weer) zien dat in het kader van een concreet zicht op legalisatie, actie van de overtreder vereist is. De uitspraak ziet [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte