Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Marije van Mannekes

Marije van Mannekes

Marije van Mannekes is professional support lawyer bij Pels Rijcken, op de sectie Ruimte en Milieu. In dat verband houdt zij alle juridische trends en ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar relevante gevolgen voor de praktijk. Binnen het kantoorbrede team Klimaat en Energietransitie schrijft Van Mannekes veelvuldig over uiteenlopende onderwerpen, zoals een gasloze gebouwde omgeving, warmtelevering en tarifering, klimaatadaptatie, carbon capture and storage (CCS), schone mobiliteit, warmtenetten, duurzame gebiedsontwikkeling, windmolens, zonne-energie, luchtkwaliteit, warmtekoudeopslag (WKO), geothermie en energiebesparing.