Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Jos Pierey

Jos Pierey is adviseur bij Over Morgen. Hier werkt hij aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling, energie en klimaat. Participatie en planvorming van onderop is een rode draad in Jos’ werk. Dit doet hij het liefst door mensen te betrekken in scenariodenken, wat helpt om snel met een groep naar consensus te kunnen groeien.