Thoonen, Jolande

Jolande Thoonen is gespecialiseerd in grondbeleid en bestuursrechtelijke schadevergoedingen, werkzaam vanuit Thoonen Juridisch Advies. Ook is Jolande verbonden aan Ten Have advies. Jolande Thoonen adviseert overheden op het gebied van planschade en nadeelcompensatie en heeft diverse publicaties voor grondbeleid, planschade en nadeelcompensatie op haar naam staan. Daarnaast is zij als jurist/secretaris schadecommissies verbonden aan 't Regthuys te Rozendaal.

Nadeelcompensatie op thema, Jurisprudentie 2013 - 2014

Nadeelcompensatie, Jurisprudentie 01.01.2013 - 01.01.2014 geeft een thematisch inzicht in Nadeelcompensatie door de samenvatting en rangschikking van relevante jurisprudentie. Het brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.

Lees verder

Planschade en nadeelcompensatie

Planschade en nadeelcompensatie (tweede druk) gaat over de vergoeding van schade die kan ontstaan bij rechtmatig handelen van de overheid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur.

Lees verder
 • Artikel 6.1 Wro

  01-01-2015

  [...] 16 april 2014, 201209477/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1286 (b&w Rotterdam)Zie voor vervolg op deze tussenuitspraak: AbRS 12 november 2014, 201209477/2/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4026 (b&w Rotterdam) Casus: [...]

  Lees verder
 • Artikel 49 van de WRO

  01-01-2015

  [...] 26 maart 2014, 201211818/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1037 (b&w Texel) Casus: op grond van overgangsrecht artikel 49 van de WRO van toepassing B&w hebben de aanvraag om planschadevergoeding, [...]

  Lees verder
 • Aanvraag betreft indirecte planschade en niet directe planschade

  01-01-2015

  [...] 3 december 2014, 201403726/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4351 (b&w Hillegom) Casus: directe schade eerst gesteld na StAB-advies op verzoek rb Volgens aanvrager heeft de StAB ten onrechte niet tevens [...]

  Lees verder
 • Aanvraag betreft bestemmingsplan en niet latere vrijstellingen

  01-01-2015

  [...] 30 april 2014, 201209159/2/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1508 (b&wWormerland) Casus: aanvraag betreft alleen bestemmingsplan, niet de latere vrijstellingen B&w hebben de aanvraag om tegemoetkoming in [...]

  Lees verder
 • Aanvraag betreft vrijstelling en niet tevens bestemmingsplan

  01-01-2015

  [...] 19 februari 2014, 201304893/1/A2 en 201304912/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:535 (b&w Deurne) Casus: aanvraag betreft vrijstelling, niet het bestemmingsplan waarvan vrijstelling is verleend B&w hebben [...]

  Lees verder
 • Aanvraag betreft andere besluiten

  01-01-2015

  [...] 4 december 2013, 201300787/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:2232 (b&w Bunschoten) Casus: aanvraag heeft geen betrekking op niet vermeld bestemmingsplan B&w hebben de aanvraag afgewezen. De aanspraken op [...]

  Lees verder
 • Aanvraag betreft ontheffing en niet tevens bestemmingsplan

  01-01-2015

  [...] 28 augustus 2013, 201211656/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:915 (b&wBrunssum) Casus: uit aanvraagformulier blijkt niet dat aanvraag ook betrekking heeft op bestemmingsplan Volgens de rb is de aanvraag [...]

  Lees verder
 • Aanvraag betreft twee vrijstellingsbesluiten

  01-01-2015

  [...] 7 augustus 2013, 201207383/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:630 (b&w Roermond) Casus: b&w hebben ten onrechte geen rekening gehouden met tweede vrijstellingsbesluit Aan aanvrager is een tegemoetkoming [...]

  Lees verder
 • Erfgenaam

  01-01-2015

  [...] 19 november 2014, 201402989/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4192 (besliscommissie Schadeschap luchthaven Schiphol) Casus: ook erfgenaam die na de peildatum eigenaar wordt kan aanvraag indienen De [...]

  Lees verder
 • Aanvrager volgens kadaster geen eigenaar

  01-01-2015

  [...] 2 oktober 2013, 201210008/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:1375 (b&w Brunssum) Casus: kadaster leidend of aanvrager eigenaar was op peildatum, ook ingeval van verjaring B&w hebben de aanvraag afgewezen [...]

  Lees verder
 • Derdebelanghebbende o.g.v. planschadeverhaalsovereenkomst

  01-01-2015

  [...] 5 maart 2014, 201202176/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:716 (b&w Laarbeek)Vervolg op tussenuitspraak: AbRS 22 mei 2013 201202176/1/T1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:CA0644 (b&w Laarbeek). Casus: vennootschap is [...]

  Lees verder
 • Derdebelanghebbende o.g.v. samenwerkingsovereenkomst

  01-01-2015

  [...] 29 januari 2014, 201301377/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:182 (b&w Eersel) Casus: ook derdebelanghebbende bij planschade door bouwmogelijkheden op gronden waar hij niet bouwt, gezien de reikwijdte van [...]

  Lees verder
 • Geen derdebelanghebbende ondanks planschadeverhaalsovereenkomst

  01-01-2015

  [...] 27 november 2013, 201209764/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:2107 (b&w Oisterwijk) Casus: derdebelanghebbenden die de planschadeverhaalsovereenkomst hebben getekend, maar aan wie geen planologische [...]

  Lees verder
 • Keuze adviseur

  01-01-2015

  [...] 22 januari 2014, 201302393/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:122 (b&w Ede) Casus: niet heldere communicatie over keuze adviseur maakt aanwijzing niet onzorgvuldig Een van aanvragers beroepsgronden betreft [...]

  Lees verder
 • Schijn van partijdigheid

  01-01-2015

  [...] 17 december 2014, 201402067/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4570 (b&w Helmond) Casus: planschadeadviseur treedt gelijktijdig in andere gevallen op als advocaat voor de gemeente Volgens aanvrager is de [...]

  Lees verder
 • Adviseur als vertegenwoordiger b&w

  01-01-2015

  [...] 10 december 2014, 201400755/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4454 (b&w Asten) Casus: adviseur is blijkens machtiging als vertegenwoordiger b&w bij rb-zitting aanwezig geweest Volgens b&w heeft de rb in [...]

  Lees verder
 • Onvoldoende onafhankelijk

  01-01-2015

  [...] 12 november 2014, 201209467/2/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4033 (b&w Amersfoort)Vervolg op tussenuitspraak: AbRS 23 oktober 2013, 201209467/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:1621 (b&w Amersfoort). Casus: plaatsen [...]

  Lees verder
 • Geen vooringenomenheid wegens andere werkzaamheden

  01-01-2015

  [...] 15 oktober 2014, 201401879/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3736 (b&w Geldrop-Mierlo) Casus: geen vooringenomenheid van adviseur die eerder voor b&w aankocht in plangebied Onafhankelijkheid en [...]

  Lees verder
 • Onafhankelijk en uitvoeren andere werkzaamheden

  01-01-2015

  [...] 17 september 2014, 201401268/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3441 (b&w Bergeijk) Casus: adviseur onafhankelijk ook al voert deze vaker opdrachten uit voor de gemeente B&w hebben op basis van het bij de [...]

  Lees verder
 • Onafhankelijk na uitvoeren planschaderisicoanalyse

  01-01-2015

  [...] 11 juni 2014, 201305851/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2063 (raad Hellendoorn) Casus: adviseur onafhankelijk ook al heeft hij in planschaderisicoanalyse vermeld dat vrijstelling geen planschade zou [...]

  Lees verder
 • Onafhankelijke adviseur versus gemachtigde

  01-01-2015

  [...] 21 mei 2014, 201306439/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1813 (b&w Wijdemeren) Casus: lid schadebeoordelingscommissie is niet opgetreden als gemachtigde van b&w Volgens aanvrager heeft één van de leden [...]

  Lees verder
 • Deskundigheid en opleiding

  01-01-2015

  [...] 14 mei 2014, 201304414/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1718 (b&w Helmond) Casus: adviseur is deskundig, ook al is zijn opleiding niet inzichtelijk gemaakt Volgens aanvrager beschikt de door b&w [...]

  Lees verder
 • Bij gemeente werkzame deskundige

  01-01-2015

  [...] 22 januari 2014, 201302393/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:122 (b&w Ede) Casus: bij gemeente werkzame deskundige kan onafhankelijk en onpartijdig zijn B&w hebben het door de rb geconstateerde gebrek [...]

  Lees verder
 • Taxateur van buiten de regio

  01-01-2015

  [...] 10 september 2014, 201310200/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3336 (raad Hengelo) Casus: taxatie van niet uit de regio komende taxateur Het StAB-advies steunt op een door de StAB ingeschakelde en niet [...]

  Lees verder
 • Geen plaatselijke taxateur ingeschakeld

  01-01-2015

  [...] 30 april 2014, 201305602/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1545 (b&w Súdwest-Fryslân) Casus: aanvrager heeft niet toegelicht waarom de adviseur een plaatselijke deskundige/taxateur moest inschakelen [...]

  Lees verder
 • Deskundigheid taxateur

  01-01-2015

  [...] 12 maart 2014, 201302447/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:827 (b&w Midden-Drenthe)Zie voor uitspraak van de AbRS naar aanleiding van een verzoek om herziening van de uitspraak van 13 maart 2014: AbRS 10 [...]

  Lees verder
 • Inschakelen tweede deskundige

  01-01-2015

  [...] 15 oktober 2014, 201310037/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:3683 (Middelwatering Vastgoed B.V. / b&w Gouda) Casus: geen reden voor inschakelen tweede deskundige B&w hebben een tegemoetkoming toegekend [...]

  Lees verder
 • Besluit volgens advies tweede adviseur die in vergelijkbare gevallen al had geadviseerd

  01-01-2015

  [...] 29 januari 2014, 201303231/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:198 (b&w Capelle aan den IJssel) Casus: b&w hadden goede gronden hun besluit te baseren op het advies van een tweede adviseur, die in [...]

  Lees verder
 • Nieuwe adviseur na tussenuitspraak

  01-01-2015

  [...] 24 september 2014, 201305835/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3480 (b&w Peel en Maas) Casus: b&w moeten een nieuw besluit nemen op de aanvraag na advies van een nieuwe adviseur Volgens aanvrager hebben [...]

  Lees verder
 • Inwinnen advies bij andere deskundige zonder deskundige te benoemen als adviseur

  01-01-2015

  [...] 13 augustus 2014, 201309048/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:3015 (b&w Asten) Casus: b&w mogen voordat zij een besluit nemen een andere deskundige consulteren zonder deze te benoemen als adviseur Volgens [...]

  Lees verder
 • Inschakelen adviseur voor second opinion

  01-01-2015

  [...] 24 december 2013, 201107862/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:2534 (b&w Goes - A.V.V. Beheer B.V.) Casus: b&w mogen second opinion vragen als het advies van een eerdere adviseur niet voldoet aan de [...]

  Lees verder
 • Benoeming nieuwe adviseur

  01-01-2015

  [...] 14 augustus 2013, 201208860/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:731 (b&w Nieuwkoop) Casus: aanwijzing nieuwe adviseur door b&w als advies van eerdere adviseur niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen [...]

  Lees verder
 • Innerlijk tegenstrijdig advies

  01-01-2015

  [...] 12 november 2014, 201209467/2/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4033 (b&w Amersfoort)Vervolg op tussenuitspraak: AbRS 23 oktober 2013, 201209467/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:1621 (b&w Amersfoort). Casus: adviseur [...]

  Lees verder
 • Geen aanknopingspunt voor twijfel aan juistheid en volledigheid advies

  01-01-2015

  [...] 24 december 2014, 201404654/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4714 (b&wSúdwest-Fryslân) Casus: b&w mogen zich baseren op advies van adviseur als er geen aanknopingspunten zijn voor twijfel aan juistheid [...]

  Lees verder
 • Advies onvoldoende zorgvuldig

  01-01-2015

  [...] 12 november 2014, 201209467/2/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4033 (b&w Amersfoort)Vervolg op tussenuitspraak: AbRS 23 oktober 2013, 201209467/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:1621 (b&w Amersfoort). Casus: advies [...]

  Lees verder
 • Inzichten deskundige gebaseerd op kennis, ervaring en intuïtie

  01-01-2015

  [...] 2 juli 2014, 201310319/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2395 (b&w Utrecht) Casus: geen nadere toelichting op inzichtenvereist nu inzicht van deskundige gebaseerd is op kennis, ervaring en intuïtie B&w [...]

  Lees verder
 • Geen schending beginsel hoor en wederhoor

  01-01-2015

  [...] 8 januari 2014, 201300035/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4 (b&w Berkelland) Casus: beginsel van hoor en wederhoor niet geschonden Volgens aanvrager heeft de adviseur het beginsel van hoor en wederhoor [...]

  Lees verder
 • Taxatie voldoende inzichtelijk

  01-01-2015

  [...] 10 december 2014, 201403414/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4489 (raad Katwijk) Casus: rechter toetst taxatie terughoudend, voldoende is dat taxatie inzichtelijk is De rb heeft na advies van de StAB [...]

  Lees verder
 • Uitgangspunt taxatie en wijze van taxatie

  01-01-2015

  [...] 15 oktober 2014, 201401879/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3736 (b&w Geldrop-Mierlo) Casus: taxatie op basis planologische mogelijkheden Volgens aanvrager hadden b&w zich niet mogen baseren op het [...]

  Lees verder
 • Schadeberekening volledig en zorgvuldig

  01-01-2015

  [...] 24 september 2014, 201302126/3/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3473 (b&wTerneuzen)Vervolg op tussenuitspraak: AbRS 24 december 2013, 201302126/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:2580 (Westerscheldetunnel / b&w [...]

  Lees verder
 • Taxatie onvoldoende duidelijk en controleerbaar

  01-01-2015

  [...] 18 december 2013, 201300889/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:2451 (b&w Roermond)Zie voor vervolg op deze tussenuitspraak: AbRS 6 augustus 2014, 201300889/2/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2939 (b&w Roermond). [...]

  Lees verder
 • Besluit op basis van advies van adviseur

  01-01-2015

  [...] 18 september 2013, 201203399/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:1179 (b&wBergeijk) Casus: b&w zijn niet gebonden aan advies adviseur De AbRS heeft b&w opdracht gegeven de planschade door het [...]

  Lees verder
 • Motivering b&w afwijken van advies eerste adviseur

  01-01-2015

  [...] 10 december 2014, 201400755/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4454 (b&wAsten) Casus: afwijken advies eerste adviseur onvoldoende onderbouwd Volgens b&w heeft de eerste adviseur ten onrechte niet [...]

  Lees verder
 • Horen belanghebbende na nieuw advies van de adviseur

  01-01-2015

  [...] 25 juni 2014, 201305842/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2269 (b&w Rijswijk) Casus: nu b&w aan het nieuwe besluit op bezwaar een nieuw advies van de adviseur ten grondslag hebben gelegd, hadden b&wde [...]

  Lees verder
 • Nader ambtelijk advies na advies bezwarencommissie

  01-01-2015

  [...] 12 maart 2014, 201302447/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:827 (b&w Midden-Drenthe)Zie voor uitspraak van de AbRS naar aanleiding van een verzoek om herziening van de uitspraak van 13 maart 2014: AbRS 10 [...]

  Lees verder
 • Aannemelijk maken correcte verzending bezwaarschrift

  01-01-2015

  [...] 24 december 2013, 201304027/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:2603 (b&w Utrechtse Heuvelrug) Casus: b&w moeten niet aangetekende versturing aannemelijk maken B&w hebben het bezwaar van aanvrager tegen hun [...]

  Lees verder
 • Onafhankelijkheid secretaris bezwarencommissie

  01-01-2015

  [...] 14 augustus 2013, 201300632/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:763 (b&w Binnenmaas) Casus: onafhankelijkheid secretaris bezwarencommissie die betrokken is geweest bij afwijzing van de aanvraag om [...]

  Lees verder
 • Zelf in zaak voorzien door rb?

  01-01-2015

  [...] 24 december 2014, 201403206/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4690 (Stichting StratozEkkersrijt I – b&w Son en Breugel) Casus: rb was niet in staat zelf de hoogte van de vergoeding te bepalen Stichting [...]

  Lees verder
 • Reikwijdte beroepsgronden

  01-01-2015

  [...] 3 december 2014, 201403726/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4351 (b&w Hillegom) Casus: besluit b&w is uitgangspunt, voor zover niet in beroep bestreden De rb heeft aan de conclusies van de StAB geen [...]

  Lees verder
 • Reikwijdte bevoegdheid rb toets voorzienbaarheid

  01-01-2015

  [...] 15 oktober 2014, 201400773/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:3715 (b&w Uithoorn) Casus: de rb mocht niet terughoudend toetsen nu beoordeling voorzienbaarheid geen specialistische kennis of ervaring [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte