Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Heinrich, Jean-Paul

Jean-Paul Heinrich is advocaat bij Pels rijcken en gespecialiseerd in bestuursrecht in brede zin, met belangrijke accenten op handhavingsrecht, subsidierecht, bestuurlijk organisatierecht en schadevergoeding na (on)rechtmatig overheidsoptreden.