Haakmeester, Janike

Janike Haakmeester is advocaat bij haar eigen advocatenpraktijk "Janike Haakmeester Advocatuur" en geeft juridisch advies en procedeert op het gebied van omgevingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht, algemeen bestuursrecht en subsidierecht.

 • Gewijzigd mer niet opnieuw ter visie, gevolgen voor Unesco werelderfgoed

  08-11-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019 , ECLI:NL:RVS:2019:3734 ziet op het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan "Sluisbuurt". Het plan voorziet in de nieuwe woonwijk Sluisbuurt die [...]

  Lees verder
 • Uitleg bestemmingsplan

  08-11-2019

  [...] is in deze omgevingsflits al eerder op gewezen, de planregel van een bestemmingsplan dient letterlijk te worden uitgelegd. Die lijn volgt de uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019, [...]

  Lees verder
 • Aanvrager in de gelegenheid stellen aanvraag aanvullen en gevolgen voor besluit

  08-11-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3748 is geselecteerd omdat in rechtsoverweging 4.3 aanwijzingen zijn opgenomen over de vraag wanneer het college de aanvrager in de [...]

  Lees verder
 • Hinder van enige betekenis

  01-11-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3634 gaat over de vraag wie belanghebbend is bij een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een op het perceel aanwezige hotel. In [...]

  Lees verder
 • Kennisgeving besluit uitsluitend elektronisch

  01-11-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3628 ziet op een omgevingsvergunning voor het transformeren van een voormalig kantoorgebouw tot appartementen in de buurt van het [...]

  Lees verder
 • Onderdelenfuik

  25-10-2019

  [...] uitspraak van AbRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3568 is opgenomen vanwege de overwegingen over de onderdelenfuik als bedoeld in art. 6:13 Awb. De gemeenteraad van de gemeente Amsterdam wil [...]

  Lees verder
 • Wanneer bedrijfswoning noodzakelijk?

  11-10-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3412 is opgenomen vanwege de overwegingen over de wijze waarop het “noodzaakscriterium” bij een bedrijfswoning moet worden getoetst. Het [...]

  Lees verder
 • Belanghebbendheid van rechtsopvolgers

  11-10-2019

  [...] Afdeling legt in de uitspraak van 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3391 uit wie bij rechtsopvolging als belanghebbende kan worden aangemerkt. Appellant A was ten tijde van het instellen van het [...]

  Lees verder
 • Vestigingsbeleid Franeker in overeenstemming met Dienstenrichtlijn

  27-09-2019

  [...] uitspraak van 25 september 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3269) ziet op de weigering van het college van Franeker om aan RetailPlan een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van een [...]

  Lees verder
 • Aanvraag of niet?

  20-09-2019

  [...] uitspraak van AbRvS 18 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3202 draait om de vraag of een brief aan het college van Almere als een aanvraag moet worden aangemerkt. De eigenaar van een perceel waarop [...]

  Lees verder
 • Mobiele kas in overeenstemming met bestemmingsplan

  06-09-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3051 ziet op de vraag hoe een mobiel bouwwerk aan het bestemmingsplan moet worden getoetst. Het gaat om twee verrijdbare kasdelen van 40 [...]

  Lees verder
 • Stedelijk ontwikkelingsproject: bebouwen groenstrook met 160 woningen

  06-09-2019

  [...] uitspraak van AbRvS 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3055 is geselecteerd vanwege de overwegingen over het stedelijk ontwikkelingsproject. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem [...]

  Lees verder
 • Kruimelafwijking wijziging gebruik voor samenvoegen van panden

  26-08-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 7 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2706) gaat het over samenvoegen van panden aan de Westermarkt 23 en 25 te Amsterdam. De vorige eigenaar heeft de panden zonder de vereiste [...]

  Lees verder
 • Verdere verduidelijking stedelijk ontwikkelingsproject: tijdelijk zonnepark

  23-08-2019

  [...] uitspraak van 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 gaat om de vraag of voor de realisatie van een tijdelijk zonnepark in Staphorst een kruimelafwijking als bedoeld in art. 4 lid 11 bijlage II [...]

  Lees verder
 • Stedelijke ontwikkeling: Indoortrampolinehal en soccerhal?

  23-08-2019

  [...] uitspraak AbRvS 31 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2651) gaat over omgevingsvergunningen verleend voor het wijzigen van het gebruik van gebouwen voor een indoor trampolinehal van ongeveer 1.687 m² en [...]

  Lees verder
 • Is het geluid van een kerk een in een ruimtelijk besluit mee te wegen aspect?

  12-07-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2338 ziet op een omgevingsvergunning voor de bouw van een klokkenstoel in de Maranathakerk te Tilburg. Deze is hoger dan de toegestane [...]

  Lees verder
 • Wonen of zorg?

  12-07-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2337 gaat over de vraag of een gebouw van het Leger des Heils een gezondheids- of woonfunctie biedt. Op grond van het bestemmingsplan zijn [...]

  Lees verder
 • Schade door uitvoering bestemmingsplan: planschade of nadeelcompensatie?

  28-06-2019

  [...] tussenuitspraak AbRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1995, is voor de praktijk zeer relevant. Een eigenares van een woning te Maastricht had bij het gemeentebestuur een verzoek om planschade én [...]

  Lees verder
 • Planschade. Onduidelijkheid oude planologische regime

  28-06-2019

  [...] AbRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2019, twisten partijen over de invulling van het oude planologische regime. Verzoekster stelt dat onder het nieuwe planologische regime de mogelijkheid om een [...]

  Lees verder
 • Planschade. Waardering. NMR. Compensatie in natura

  28-06-2019

  [...] € 0,- naar € 2.403.600,-: dat is de kern van deze zes jaar durende planschadezaak, die eindigt met de uitspraak van de AbRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1992. WTZi Vastgoed PG B.V. is [...]

  Lees verder
 • Stalderingsregeling

  28-06-2019

  [...] AbRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1990, komt de vraag aan de orde of de stalderingsregeling uit de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant (VrNB) terecht bij het besluit tot afwijken [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende bij omgevingsvergunning zonne-akker

  28-06-2019

  [...] van 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1981, is opgenomen vanwege de overwegingen over de belanghebbendheid. De uitspraak maakt maar weer duidelijk hoe casuïstisch deze jurisprudentielijn is. De [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende, concurrentiebelang?

  14-06-2019

  [...] 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1899, gaat over een omgevingsvergunning die aan Boaty B.V. is verleend voor bouwen van diverse voorzieningen voor het afmeren van elektrisch aangedreven boten in [...]

  Lees verder
 • Vergunning onduidelijk

  31-05-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1729 ziet op een omgevingsvergunning met een afwijking als bedoeld in art. 4 lid 9 bijlage II Bor voor het toestaan van nevenactiviteiten voor [...]

  Lees verder
 • Intrekken omgevingsvergunning, vertrouwensbeginsel toepassen stappenplan

  31-05-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1778 ziet een besluit van 26 november 2016 tot intrekken van een vergunning voor het verbouwen van een pand, in dit geval een vergunning [...]

  Lees verder
 • Crisis- en herstelwet Hembrugterrein Zaandam

  10-05-2019

  [...] uitspraak van 30 april 2019, nr. ECLI:NL:RVS:2019:1398 ziet op het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte "Chw Hembrug e.o.". Het plan geldt voor een periode van 20 jaar en biedt ruimte aan een [...]

  Lees verder
 • Niet tijdig beslissen op aanvraag bestemmingsplan

  19-04-2019

  [...] uitspraak van de Afdeling van 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1221 is opgenomen vanwege de overwegingen over het niet tijdig beslissen op een aanvraag om een wijzigingsplan. Bij brief van 21 [...]

  Lees verder
 • Geen sloopvoorwaarde desondanks grond voor intrekking verleende vergunning

  19-04-2019

  [...] uitspraak van de Afdeling van 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1156 gaat over de uitzonderlijke situatie dat een verleende vergunning voor de bouw van een woning wordt ingetrokken. Op 23 september [...]

  Lees verder
 • Ontbreken Mer beoordelingsbesluit reden voor buiten behandeling stellen aanvraag?

  08-04-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1013 komt de vraag aan de orde of het college terecht een aanvraag om een omgevingsvergunning eerste fase (bouw) buiten behandeling [...]

  Lees verder
 • Uitbreiding bedrijfspand, stedelijke ontwikkeling?

  29-03-2019

  [...] uitspraak van 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:954 is opgenomen vanwege de overwegingen over de vraag of een uitbreiding van een bedrijfspand een nieuwe stedelijke ontwikkeling kan zijn. In het [...]

  Lees verder
 • Verzoek of aanvraag

  29-03-2019

  [...] Afdeling heeft deze week 2 uitspraken gewezen over de vraag of een verzoek een aanvraag in de zin van de Awb is of niet: AbRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:920en AbRvS 27 maart 2019, [...]

  Lees verder
 • Kruimelafwijking en belangenafweging

  29-03-2019

  [...] nieuw, maar fijn om bij de hand te hebben, de uitspraak van AbRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:947 is opgenomen vanwege de overwegingen over de belangenafweging bij een kruimelafwijking. De [...]

  Lees verder
 • Beslistermijnen: 2 keer opschorten van termijn aanvulling

  15-03-2019

  [...] uitspraak van de Afdeling van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:812 is opgenomen vanwege de uitgebreide overwegingen over de berekening van de termijn waarbinnen op een aanvraag om een reguliere [...]

  Lees verder
 • Inpandige verbouwing, verandering draagconstructie

  08-03-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:726 is niet nieuw, maar wel goed om nog eens onder de aandacht te brengen. De uitspraak is opgenomen in verband met overwegingen over de [...]

  Lees verder
 • Kruimelafwijking wijziging gebruik voor alleen terras

  22-02-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:477 ziet op een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een tuin in een terras aan de achterzijde van een [...]

  Lees verder
 • Geen redelijke beleidsbepaling: volumineuze detailhandel

  11-02-2019

  [...] uitspraak van 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:329 ziet op een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een bedrijfshal in Vroomshoop voor de in- en verkoop van (elektrische) fietsen en [...]

  Lees verder
 • Intrekken omgevingsvergunning bouwen

  11-02-2019

  [...] uitspraak van de Afdeling van 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:335 gaat over een verzoek van een derde aan het college om op grond van artikel 5.19 lid 1 onder a,Wabo een omgevingsvergunning in [...]

  Lees verder
 • Skeelerbaan past binnen de nadere aanduiding sportveld

  11-02-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:331 ziet op een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van een geasfalteerde skeelerbaan van circa 5.100 m² op het [...]

  Lees verder
 • Q- koorts

  11-02-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:340 heeft betrekking op een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een geitenstal voor een nieuwe geitenhouderij in Weert. [...]

  Lees verder
 • Dienstenrichtlijn binnen de ruimtelijke ordening

  04-02-2019

  [...] uitspraken over de toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn op detailhandelsregelingen in een bestemmingsplan druppelen zo langzaam maar zeker binnen. In deze serie past de uitspraak van de [...]

  Lees verder
 • Zonnepark geen nieuwe stedelijke ontwikkeling

  04-02-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:178 gaat over een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark in Goor. Het perceel is ongeveer 14 hectare groot en is op dit [...]

  Lees verder
 • Nieuwe beroepsgronden op de zitting, tenzij

  11-01-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4267 is opgenomen vanwege de processuele overwegingen over een nieuwe beroepsgrond die appellant pas tijdens de zitting aanvoert. Het [...]

  Lees verder
 • Bestaand parkeertekort wel meewegen bij projectafwijkingsbesluit

  11-01-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 2 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:9 geeft antwoord op de vraag hoe een bestaand parkeertekort moet worden meegenomen bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De [...]

  Lees verder
 • Over woonboten en windmolens

  21-12-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4172) over de omgevingsvergunning voor het windpark Spuisluis is om meerdere redenen lezenswaardig. Allereerst de heldere opbouw in [...]

  Lees verder
 • Wanneer sprake van een gebouw / bouwwerk

  14-12-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 12 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4049) wordt deze vraag duidelijk beantwoord. De zaak draait om een weigering een omgevingsvergunning voor een veranda te verlenen. [...]

  Lees verder
 • Toename aantal woningen, art. 5 bijlage II Bor

  14-12-2018

  [...] kruimelafwijking kan alleen worden verleend, als is voldaan aan het vereiste in artikel 5 lid 1 bijlage II Bor inhoudende dat het aantal woningen gelijk blijft. In de uitspraak van de Afdeling [...]

  Lees verder
 • Tijdelijke omgevingsvergunning voor muziekevenement met camping (Amsterdam Open Air), belanghebbende

  14-12-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 12 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4081) is interessant om meerdere redenen. De uitspraak gaat over een besluit van 28 mei 2015 van het college van Amsterdam om aan [...]

  Lees verder
 • Welstand moet zich voegen naar bestemmingsplan

  30-11-2018

  [...] nieuw, maar een mooi voorbeeld van de vraag hoe de welstandstoets zich verhoudt tot het bestemmingsplan volgt uit de uitspraak AbRvS 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3860. Het besluit ziet op [...]

  Lees verder
 • Peil op tekening geen peil op grond van bestemmingsplan

  30-11-2018

  [...] 28 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3861, is opgenomen vanwege de discussie die over de aanduiding “peil” op de bouwtekeningen wordt gevoerd. In 2012 en 2014 zijn van rechtswege [...]

  Lees verder
 • Exceptieve toetsing beheersverordening

  19-11-2018

  [...] 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3723, ziet op de vraag of een beheersverordening in overeenstemming is met art. 3:38 Wro. Volgens de wetsgeschiedenis is het instrument van de [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte