Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Hendriksen, Jochiem

Jochiem Hendriksen is adviseur Water en Klimaat Bij TwynstraGudde

Economische groei, verstedelijking en klimaatverandering zorgen ervoor dat de opgaven in de watersector steeds veelzijdiger en complexer worden. Reden temeer om, waar mogelijk, wateropgaven te combineren met andere ruimtelijke opgaven (wonen, werken, natuur en recreatie etc.).

Het is vanwege deze maatschappelijke en fysieke relevantie dat ik me graag in de wereld van water beweeg.

In de afgelopen jaren heb ik als beleidsadviseur en projectleider brede kennis en veel (praktijk)ervaring opgedaan in het water- en omgevingsdomein en in het daarbij behorende bestuurlijke proces en de besluitvorming. Hierdoor ben ik in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de complexe vraagstukken in de watersector.