Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Helder, Folmer

Mijn naam is Folmer Helder. Thuis in het omgevingsrecht en bestuursrecht. Met die kennis adviseer en procedeer ik over ruimtelijke ordening, nadeelcompensatie en planschade. Dat doe ik voor de overheid: gemeenten, provincies en waterschappen.

Voordat ik bij Nysingh kwam werkte ik twee jaar als juridisch consultant, onder meer bij de gemeenten Utrecht en Amsterdam. Daar werkte ik aan bestuurs- en omgevingsrechtelijke zaken in de bezwaar- en beroepsfase. Daardoor weet ik goed wat er speelt binnen het ruimtelijk domein. Mijn gehele cv vindt u terug op LinkedIn.

Als advocaat kan ik mij goed inleven in mijn cliënten en heb ik tegelijkertijd oog voor de verschillende belangen van partijen. Dat stelt mij in staat om oplossingsgericht te werken. Mijn stressbestendigheid helpt mij om snel tot de beste oplossingen te komen.