Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Jan van Heijningen

Heijningen, Jan van

Jan is een geboren en getogen Bosschenaar. In 1984 is hij in dienst getreden van Holla en sinds 1991 als partner aan ons kantoor verbonden. Jan is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, contracten met de overheid over bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, overheidsaansprakelijkheid – waaronder bestuursschadevergoeding – en de Wet openbaarheid van bestuur. Hij adviseert voornamelijk overheden en bedrijven over kwesties op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Jan is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Jan heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft veel affiniteit en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken. Jan heeft een speciale binding met `s-Hertogenbosch. Hij was lid van de gemeenteraad en heeft in die hoedanigheid de functies van presidiumvoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad vervuld. Daarnaast is hij ook maatschappelijk betrokken. Jan is onder andere secretaris van het bestuur van Erfgoed Brabant, lid van de raad van commissarissen van de Monumentenwacht en lid van de raad van toezicht van het Zuidelijk Toneel.

Jan is een inspirerende sparring partner, die zijn juridische kennis combineert met zijn grote bestuurlijke ervaring.