Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Frans Wittenberg

Frans Wittenberg werkt als Strategisch Adviseur voor BVNG. Zijn focus ligt op de domeinen Fysieke Leefomgeving en Beleid & Management. Zijn achtergrond ligt in de ruimtelijke ordening en hij is opgeleid als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Rode draad in zijn loopbaan is advies en consultancy. Frans kan bogen op ruim 30 jaar werkervaring als adviseur op het terrein van ruimtelijke ordening, economie, gebiedsontwikkeling, wonen en duurzaamheid. Hij heeft vele opdrachtgevers met raad en daad terzijde gestaan. Gemeenten, provincies, woningcorporaties, SW bedrijven, projectontwikkelaars, beleggers en individuele bedrijven zijn voor hem zeer bekend. Hij spreekt daardoor de taal van overheid en private sector. Voortbouwend op deze ervaring geeft Frans vorm en richting aan onze activiteiten in de Fysieke Leefomgeving en binnen Beleid en Management. Wat drijft Frans: onze samenleving elke dag een stapje beter en mooier maken. Daar is de inzet van onze goed opgeleide en ervaren professionals een belangrijk hulpmiddel bij.