Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Franken, Suzanne

Suzanne Franken is deskundige op het gebied van privacywetgeving, met name de Wet politiegegevens (Wpg). Ze heeft zich tien jaar beziggehouden met de consequenties van de Wpg voor de politie en richt zich sinds 2018 op de boa-organisaties. Zij werkt als adviseur, trainer en tekstschrijver.